Vem ska ta ansvar för bygg- och anläggningssektorns klimatpåverkan?

Vem ska ta ansvar för bygg- och anläggningssektorns klimatpåverkan?

ANNONS

Annons

DEBATT När vi tänker på klimatutmaningarna och vad som krävs är det lätt att få svindel. Men det är fullt möjligt att nå de globala hållbarhetsmålen om en halverad klimatpåverkan till 2030. Den här artikeln ger dig två vägledningar till hur du kan vara med och accelerera Sveriges omställning till ett fossilfritt byggande.

När vi på LINK arkitektur ritade Sveriges första NollCO2-byggnad, en matbutik på Gotland, gjorde vi det till en lägre byggkostnad än en standardbutik. Ändå verkar många i vardagen ha en känsla av att vi som planet är för sent ute.

På hållbarhetskonferensen ByggForum tidigare i år sitter vd:ar från alla stora byggföretag i publiken och den sista talaren ska just presenteras. Fram på scen träder varken Elon Musk eller någon annan visionär, utan en psykolog. Per Naroskin berättar att det räcker med en liten, liten känsla av hjälplöshet för att vår benägenhet att hjälpa till ska minska. Denna insikt om oss själva är oerhört viktig, för vi måste våga drömma, tänka konstruktivt och bli kreativa.

I byggsektorn har vi chans att påverka tjugo procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Tjugo procent! Vår allra viktigaste uppgift är kanske då att just inspirera, så att vi inte ger upp. Om vi går före, vågar sätta höga mål och framförallt agerar kan vi påverka och inspirera både oss själva, andra branscher och andra länder.

För några år sedan visste vi knappt hur stor klimatpåverkan byggnadsmaterialet hade i en byggnad. Idag pågår otaliga utvecklingsprojekt för att förbättra klimatarbetet i byggsektorn från till exempel IVL, Vinnova och Smart Built Environment. Parallellt har Fossilfritt Sverige på uppdrag av regeringskansliet lyckats uppmuntra hela byggbranschen att ta fram en egen färdplan för hur vi ska uppnå målet om ett fossilfritt Sverige 2045.

Om bara 2-3 år kommer Sverige att ha ett lagkrav om att alla nybyggnationer ska ha en klimatdeklaration. Det kommer att förändra hela byggbranschen. Klimatdeklarationerna innebär initialt att alla nybyggnader måste redovisa hur stor klimatpåverkan hela byggprocessen har, från byggnadsmaterial till transporter och på byggarbetsplatsen. Är du redo för det?

Hittills har vi i Sverige fokuserat på byggnaders energianvändning, men nu vet vi att även byggnadsmaterialet har stor effekt. Byggprocessen står ofta för hälften av byggnadens totala koldioxidutsläpp över hela dess livstid. Självklart ska vi fortsätta att energieffektivisera och använda ännu mer förnybar energi till våra byggnader, men byggprocessen behöver en revolution och den behövs nu. Receptet stavas mätning och mål.

1. Mät byggnadens klimatpåverkan

Att tidigt mäta och analysera vilka byggmaterial som står för störst klimatpåverkan är en optimeringsprocess som leder till ett lägre koldioxidutsläpp och även minskade kostnader av två skäl:

  • Mängdberäkning av byggnadsmaterialet i tidigt projekteringsskede ger möjlighet att se vilka material som är kostnadsdrivande.
  • Optimeringen innebär oftast en minskad mängd material, färre byggarbetstimmar på grund av prefab samt kortare transporter.

Eftersom klimatdeklarationer snart blir obligatoriska är det en klok investering att redan nu förbereda verksamhetens processer och bygga upp den interna kompetensen. Det är väl ingen som tror att klimatdeklarationslagen kommer att stanna vid att enbart kräva mätning? Troligtvis kommer det successivt att ställas krav på ett maxtak av koldioxid och därmed indirekt införas en koldioxidbudget i alla byggprojekt. Den som är förberedd har mycket att vinna.

2. Sätt ett maxtak för hur mycket koldioxid byggnaden får släppa ut

När vi på LINK ritade Sveriges första NollCO2-byggnad, en LIDL-butik i Visby nästan helt i korslimmat trä och limträ, hamnade vi på 240 kg CO2/m2. Som jämförelse har ett flerbostadshus generellt sett en klimatpåverkan på ungefär 550 kg CO2/m2. Trots att detta är Sveriges första NollCO2-byggnad har den en lägre byggkostnad än en standardbutik. Smaka på det. Sveriges första NollCO2-byggnad till en lägre byggkostnad än en standardbutik! Så till er alla i branschen: Sätt inspirerande och aggressiva mål. Sikta på att nå 2030-målet redan idag vilket skulle innebära ca 275 kg CO2/m2. Eller varför inte sikta ännu lägre?

Till alla er hjältar som kämpar för att minska byggandets koldioxidutsläpp: Fortsätt att inspirera! Glöm inte att vi fortfarande är pionjärer; det här är bara början.

Alexander Landborn
Hållbarhetsansvarig, LINK arkitektur

Foto: Pixabay

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.