Digital lösning gör det enklare att ta fram klimatdeklarationer

Digital lösning gör det enklare att ta fram klimatdeklarationer

ANNONS

Annons

IVL Svenska Miljöinstitutet har vidareutvecklat det branschgemensamma verktyget för att beräkna byggnaders klimatpåverkan. Med hjälp av digitalisering ska klimatkalkylen bli enklare och mer kvalitetssäker att använda.

Med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, som lanserades 2018, kan en icke-expert ta fram en klimatdeklaration för en byggnad. Verktyget kan användas som stöd för att ställa klimatkrav i upphandling, och för att göra klimatförbättringar vad gäller materialval och produktionssätt.

Det som dock har varit en tidskrävande och kostsam process är att klimatberäkningarna har gjorts manuellt. Därför har IVL Svenska Miljöinstitutet arbetat med att förenkla processen och numera kan de kostnadskalkyler som görs i byggprocessen överföras digitalt till miljöberäkningsverktyget.

– Det här är ett viktigt steg. En manuell beräkning är inget realistiskt alternativ om Boverkets förslag om obligatorisk klimatdeklaration för byggnader ska kunna realiseras, säger Martin Erlandsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Effektivare beräkning

IVL samarbetar med ett flertal tillverkare av mjukvaror för att göra byggkostnadskalkyler. MAP och VICO är verktyg som används på bred front bland byggföretag och konsult- och arkitektföretag och är nu först ut i samarbetet.

– Det resultat man får när man skapar en 3D-modell med CAD- eller BIM-verktyg kan användas som indata i vårt verktyg, VICO, som sen vidareförädlar informationen till en byggkostnadskalkyl och en klimatdeklaration. Med hjälp av det kan vi sen på ett precist och effektivt sätt utvärdera alternativa lösningar genom hela byggprocessen, säger Elias Geokhaji från Nolliplan AB.

På IVL arbetar man nu med nästa digitaliseringssteg för att underlätta beräkningen av en byggnads klimatdeklaration. Syftet är att göra det möjligt att byta ut generella miljödata för olika byggprodukter mot företagsspecifika kvalitetssäkrade uppgifter, det vill säga, miljövarudeklarationer eller EPD-data från olika leverantörer.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.