Assemblin installerar multidisciplinärt åt Linnéuniversitetet

Assemblin installerar multidisciplinärt åt Linnéuniversitetet

Assemblin kommer att utföra installation av värme och sanitet, energistyrning, ventilation och sprinkler i samband med nybyggnad av undervisningslokaler åt Linnéuniversitetet i Kalmar.

Byggnadsytan omfattar sammanlagt ca 61 000 kvm. Projektet startade under våren 2016 och båda delprojekten beräknas vara slutförda våren 2020. Linnéuniversitetet Västra omfattar automation, ventilation, VS och sprinkler medan Linnéuniversitetet Östra ventilation innefattar VS och sprinkler.

Illustration: Skanska

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment