GK utvecklar ventilationen i Stockholms nya stadsdel

GK utvecklar ventilationen i Stockholms nya stadsdel

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Gunnar Karlsen är med och utvecklar ventilation anpassad för framtidens behov av hållbarhet och energieffektivitet i Haga Norra.

Haga Norra är en helt ny stadsdel som växer fram i Stockholm, strategiskt beläget angränsande till Hagaparken och Arenastaden i Solna. Hållbarhet är ledordet genom hela projektet. Alla hus i området miljöcertifieras för att minska klimatpåverkan. Egenproducerad el från solceller på taken kombineras med el från vindkraft och bergvärme.

En stor del av husen byggs av återvunnet material medan det som är nytt ska vara av hög kvalitet för att hålla länge. Smarta lösningar som utökad dagvattenhantering och gröna sedumtak ska bidra till att stadsdelen bättre kan hantera kraftiga skyfall.

Behovsstyrd ventilation

GK deltar i projektet med ansvar för ventilationen till bland annat kontor, restauranger, garage och gym.

Annons

– Smart teknik är en viktig del av att jobba hållbart och i Haga Norra jobbar vi med nya tekniska lösningar. Ventilationen kommer vara behovsstyrd för att inte ventilera mer än nödvändigt, och på det sättet spara energi, säger Martin Vujicic, regionchef för Region Öst på GK.

Att ventilationen är behovsstyrd innebär att luftmängden anpassas efter hur många personer som befinner sig i ett utrymme. Det minskar mängden energi som krävs för att driva fram luften och för att värma eller kyla luften till rätt rumstemperatur.

Platsbyggda aggregat

För att spara plats har ventilationsaggregaten platsbyggts. Det har frigjort omkring 700 kvadratmeter kontorsyta i kvarteret.  Totalt ryms 27 000 kvadratmeter kontorsyta i Kvarter 1, den del av stadsdelen som byggs just nu och planeras vara färdig för inflytt 2024.

– Det känns kul att vara med och bygga en helt ny stadsdel i Stockholm. Det är ett stort projekt som också är ambitiöst ur en hållbarhetssynpunkt. När det kommer till kontor är ventilationen väldigt viktig för inomhusklimatet. Det påverkar i förlängningen trivseln och produktiviteten för de anställda. På det sättet kan vi vara med och bidra till en god arbetsmiljö för de människor som kommer att ha Haga Norra som arbetsplats, säger Martin Vujicic.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.