Samtal om klimatanpassning i Malmö

Samtal om klimatanpassning i Malmö

Annons

I samband med att FN:s klimatpanel håller möte i Malmö den 23-27 oktober anordnar Malmö Högskola och Klimatsamverkan Skåne ett panelsamtal om klimatanpassning.

Samtalet “Klimatet, vad väntar vi på?” som är gratis och öppet för alla äger rum på Malmö högskola den 25 oktober.

Fokus för samtalet är klimatanpassningsfrågor och enligt Kommunförbundet i Skåne kommer det bli diskussioner om vetenskapens väg från FN:s klimatpanel till Skåne, via de globala förhandlingarna och den nationella politiken. I samtalet deltar förutom forskare från IPCC och SMHI även Mona Ohlsson som är miljö- och klimatstrateg på Ystads kommun och ordförande för Erosionsskadecentrum.

Annons

Leave A Comment