Vikten av ett friskt inomhusklimat

Vikten av ett friskt inomhusklimat

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Ett hälsosamt inomhusklimat och ren och frisk luft stod i fokus under Svensk Ventilations föredrag på Nordbygg.

Tommy Vidó tog upp hur ett torrt inomhusklimat kan påverka hälsan och vikten av rätt luftfuktighet i inomhusmiljön. Han hänvisade bland annat till forskning som visar att rätt luftfuktighet kan bidra till att undvika smittspridning, en viktig faktor att ta hänsyn till under till exempel influensasäsongen. En luftfuktighet på omkring 50 % vintertid menar han är idealisk. Vidó underströk också vikten av att prata om upplevda temperaturer. Idag mäts ofta den torra temperaturen i anläggningar, vilket inte nödvändigtvis är den temperatur som upplevs.

Anders Hedström redogjorde för definitionen av I A Q (Indoor Air Quality) och tog upp hur olika emissioner och utsläpp från till exempel diesel påverkar luften vi andas in, som i sin tur kan leda till olika folksjukdomar. Mätningar i både London och Stockholm har dock visat på möjligheter att rena luften från skadliga partiklar med hjälp av olika filter. Det bästa riktvärdet, enligt Hedström, är en 70 % renare luft inomhus än utomhus.

Britta Permats, vd på Svensk Ventilation, pratade om effekterna av ett välfungerande ventilationssystem och hur det kan förbättra folkhälsan, bland annat genom att minska risken för att utveckla astma och allergi. Men även hur det kan förbättra prestation, produktivitet och kreativitet, en viktig samhällsekonomisk aspekt påpekade hon. Ny forskning, som Permats hänvisade till, tyder också på att luftens koldioxidhalt har direkt inverkan på den kognitiva förmågan. Sammantaget är detta viktiga samband att vara medveten om vid en energismart renovering.

Anders Flyckt berättade mer om vad som finns i luften vi andas och hur vi kan skydda oss mot luftföroreningar. Om partikelhalterna minskar får vi stora hälsovinster menar Flyckt och just inomhusmiljön är något vi kan påverka och bör således göra. Filterklass spelar en stor roll för hur stor mängd partiklar som släpps in. För att få minst 50 % reducering av mutagen effekt krävs en filtreringseffektivitet på minst 50 %, vilket betyder minimum ett P-märkt finfilter av klass F7, enligt Flyckts föredrag. Han påpekade också att energieffektivisering inte bör ske på bekostnad av inneklimatet och hälsan, vilket bör ges förstahandsprioritering.

Sponsrat innehåll från Rockwool
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.