Stockholms cykelpendlare utsätts för höga nivåer av luftföroreningar

Stockholms cykelpendlare utsätts för höga nivåer av luftföroreningar

En ny studie visar att gång- och cykelpendlare i Stockholm utsätts för nästan sex gånger högre nivåer av luftföroreningar jämfört med stockholmare i snitt.

Försäkringsbolaget Folksam har genomfört en studie som undersöker vilka nivåer av luftföroreningar som gång- och cykelpendlare exponeras för under rusningstrafik i Stockholm. Studien genomfördes under maj månad 2018 och omfattade totalt 336 resor under totalt 196 timmar till och från Skanstull. De som deltog i studien pendlade med cykel eller gick till jobbet och resorna innefattade Stockholms innerstad, och närförorter i Söderort, Västerort samt Norrort. Folksam har i sin studie även tagit hänsyn till mätning av inandningsluften över hela pendlingssträckor framför allt i rusningstrafik.

Läs mer: Luftföroreningar orsakar tusentals dödsfall varje år 

För de medverkande var koncentrationen av kvävedioxid nästan sex gånger högre än snittet i Stockholm stad. Enligt Folksam innebär detta att gång- och cykelpendlare utsätts för tre procents högre risk för tidig död jämfört med om de hade gått eller cyklat på ställen med renare luft eller längre från motortrafik.

– Tre procent låter kanske inte som så mycket men det är många som berörs. Tyvärr är det svårt att undvika luftföroreningar då man ofta tar sig till jobbet under rusningstid då det är mycket trafik. Därför behövs det krafttag för att få ner dessa nivåer, säger Emma Engström, forskare på Folksam.

– Vi vet redan att luftföroreningar orsakar att medellivslängden förkortas med omkring sex månader i Sverige. Bara i Stockholms län har tidigare forskning visat att omkring tusen personer dör i förtid på grund av luftföroreningar, säger hon.

Vill se större separering från biltrafiken

Försäkringsbolaget menar vidare att en större separering mellan gång- och cykelbanor och biltrafiken skulle ge en positiv effekt på exponeringen av avgaser samt även på trafiksäkerheten, med hänvisning till tidigare forskning där man har kommit fram att avståndet mellan cykelvägar och motortrafik har signifikant påverkan på cyklisters exponering av luftföroreningar. Andra förslag på åtgärder är en ökad andel av motorfordon med lägre avgasutsläpp, att drivmedel som biogas eller el används eller färre bilar och lastbilar i city under rusningstrafik då många är ute.

– Vi vet att de totala hälsoeffekterna av cykelpendling är avsevärt bättre än att vara stillasittande med tanke på den dagliga fysiska aktiviteten som cykling innebär. Detta även i relation till luftföroreningar. Men det i sig motsäger inte att det nu är dags att få ner luftföroreningarna då gång- och cykelpendling i Stockholm medför signifikant högre hälsorisker än om motsvarande aktivitet hade utförts i renare luft längre från motortrafik eller inomhus, säger Emma Engström.

 

Läs mer: Så tycker politikerna om kommunala miljözoner

Läs mer: Mer vegetation kan förbättra luften i snabbväxande städer

Sponsrat innehåll från Schneider Electric

Relaterade artiklar

Leave A Comment