Ny forskning om stadsluftens hälsobelastning på barn

Emelie Stroh

Ny forskning om stadsluftens hälsobelastning på barn

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Förskolebarn i trafiktäta storstadsområden är ute betydligt kortare tid av sin dag på förskolan men riskerar samtidigt att andas in en dubbelt så hög dos av luftföroreningar jämfört med barn i medelstora och mindre orter, visar en ny rapport.

Forskare vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin samt institutionen för Ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet har genomfört studier på tio förskolor i Skåne, såväl storstad som mindre orter. Fem förskolor låg vid starkt trafikerade miljöer i Malmö och de andra fem i mindre trafikerade miljöer i mindre och medelstora orter.

Syftet med studien var att undersöka skillnaden i inandad dos av luftföroreningar mellan storstadsbarn och barn i medelstora och mindre städer.

– I vår studie har vi mätt både luftkvalité på förskolor och barnens aktivitetsnivå – vilken är direkt kopplat till hur mycket de andas. Vi har även logg över barnens vistelsetider ute respektive inne. Att faktiskt inkludera faktorer såsom aktivitetsnivå och när barnen befinner sig ute är unikt och en avgörande faktor för att förstå hur mycket luftföroreningar barnen faktiskt får i sig, säger Jenny Rissler, universitetslektor och forskare vid Institutionen för ergonomi och aerosolteknologi.

Dubbelt så mycket luftföroreningar

Resultaten från studierna, som presenteras i rapporten Stadsluftens hälsobelastning på barn, tyder på att det finns påtagliga skillnader. Barnen på förskolorna i Malmö tillbringade betydligt kortare tid utomhus, men andades in dubbelt så mycket luftföroreningar (partiklar*/minut)jämfört med barnen på de mindre orterna.

– Barns möjlighet till daglig utevistelse är oerhört viktig för att de ska kunna vara fysiskt aktiva och därmed lägga grunden till en aktiv och hälsofrämjande livsstil. Att det visar sig att storstadsbarnen tillbringade så lite tid ute och att det under den tiden blev exponerade för så mycket högre halter av luftföroreningar än barn vid förskolor i mindre orter är oroande. Framför allt då utomhusluften är vår ”friskluft” och den vi ventilerar våra byggnader och bostäder med. Även om det rör sig om olika källor och föroreningar är inomhusluften sällan renare än luften utomhus, säger Emilie Stroh, forskare vid arbets- och miljömedicin, Lunds universitet.

I studien låg luftföroreningshalterna för samtliga förskolor under de nationella miljömålen men sett till WHO:s skärpta riktlinjer från 2021 överskrids dessa på tre av fem förskolor i Malmö. Studien är genomförd inom ramen för den nationella miljöövervakningen, på uppdrag av Naturvårdsverket.

Sponsrat innehåll från Rockwool
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.