Skolmiljön i fokus på Internationella ljusdagen

Skolmiljön i fokus på Internationella ljusdagen

ANNONS

Annons

Den 16 maj arrangerade UNESCO för andra gången den Internationella ljusdagen, för att sätta fokus på belysningens betydelse. I Sverige firades dagen genom att uppmärksamma belysning i skolan.

Belysning i skolmiljö är ett eftersatt ämne, menar Belysningsbranschens vd Mikael Castanius. Trots många års forskning om ljuset saknas ofta kunskapen om ljusets påverkan hos dem som planerar skolmiljöer, belysningen planeras ofta slentrianmässigt, menar han.

Enligt Belysningsbranschen finns aktuell forskning om att belysning är det viktigaste redskapet för att påverka den fysiska lärmiljön och i förlängningen skolresultaten. Bland annat visar en brittisk studie från 2015 att 16 % av studenternas inlärning påverkas av den fysiska miljön, där huvuddelen kan hänföras till belysning. En omfattande forskningsstudie från Lunds Universitet visar vidare att 20–30 % av förändringar i barns humör i klassrummet beror på den fysiska miljön, och att det är belysningen som spelar en betydande roll.

Förutom den sociala hållbarhetsaspekten finns det en miljömässig hållbarhetsaspekt med i bilden. Det är den stora energisparpotentialen som finns i alla de ålderdomliga belysningsanläggningarna som finns i svenska skolor. I många skolor är anläggningarna upp emot 30 år gamla men genom LED-tekniken och det digitala ljuset finns det en möjlighet att spara upptill 80 procent energi, påpekar Mikael Castanius. Den nya tekniken innebär också möjligheter att skapa varierande och dynamiska ljusmiljöer, belysning som liknar det naturliga ljuset och ljuslösningar som kan användas som ett pedagogiskt verktyg.

Internationella ljusdagen uppmärksammades genom en rad aktiviteter världen över, såsom föreläsningar och seminarier. I Sverige genomfördes exempelvis ett seminarium om ämnet i Sveriges riksdag.

Foto: Belysningsbranschen

ANNONS

Annons

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.