Ny guide underlättar val av sensor

Ny guide underlättar val av sensor

ANNONS

Annons

Ljusstyrning är en av de starkaste trenderna inom belysning. Valet av rätt sensor kan dock vara en knepig fråga och Belysningsbranschen har därför tagit fram en ny guide som ska underlätta för branschen.

Ljusstyrning är en av de starkaste trenderna inom belysning just nu. Tekniken har utnyttjas sedan länge ibland annat lager- och industrilokaler, kontor, flerbostadshus och andra inomhuslokaler, för att, framförallt spara energi. Det nyare är att man dessutom, genom intelligent belysningsstyrning skapar både mera levande och kreativa ljusmiljöer, till exempel genom dynamiskt ljus, som ändrar karaktär under dagen.

– Bra exempel här är skollokaler, äldreboenden och kontor. Det finns också en växande trend att använda närvarostyrd belysning på gång- och cykelvägar, berättar Mervi Rokka på Belysningsbranschen.

Närvarostyrd belysning på gång- och cykelvägar ökar tryggheten.

Närvarostyrd belysning på gång- och cykelvägar ökar tryggheten.

Många fördelar

Med rätt ljusstyrningslösning är det möjligt att skapa innovativa och skräddarsydda belysningslösningar som är energieffektiva och har optimal funktion som är anpassad till respektive användningsområde. Förutom energieffektiviteten finns det många andra vinster att göra med ljusstyrning, inte minst vad gäller komfort som ökar välbefinnande och trivsel. Belysningen kan på ett helt annat sätt anpassas efter individen och det finns helt nya möjligheter att skapa kreativa och gestaltningsmässigt spännande ljusmiljöer, berättar Mervi Rokka. Ljusstyrning öppnar även upp för ökad trygghet i utemiljöer där belysningen anpassas till behoven från användarna.

– Genom att använda smarta system som närvarostyrd belysning på gång- och cykelvägar är belysningen alltid tänd när människor vistas där. Under resten av tiden kan belysningen dimras ner till en lägre ljusnivå utan att släckas helt, vilket i sin tur också bidrar till en känsla av trygghet ute, förklarar Mervi Rokka.

Behov av vägledning

Då belysningsstyrning är ett teknikområde med en väldigt snabb utveckling finns det också ett stort behov av att informera marknaden om de nya möjligheterna med tekniken. Därför har Belysningsbranschen låtit en expertgrupp ta fram en ny sensorguide, en första del av en större informationsserie. Guiden Värt att veta om sensorstyrning tar upp olika viktiga aspekter att ta hänsyn till vid val av sensor. Det är bland annat viktigt att från början tänka till vilka behov som finns rent funktionsmässigt, till exempel om det handlar om miljöer med mycket folk i rörelse eller platser där människor mest är stillasittande. En annan viktig sak är att anläggningen blir användarvänlig så att den också i förlängningen kan användas på det sätt som det är tänkt så att man får ta del av de fördelar som belysningsstyrning för med sig, påpekar Mervi Rokka.

Rätt sensor på rätt plats

I guiden presenteras de mest lämpliga användningsområdena för olika typer av sensorer. För att den tilltänkta belysningsanläggningen ska fungera på det bästa sätt är det nämligen viktigt att veta vilken lösning som fungerar bäst just i det tilltänkta projektet. Närvaro-/frånvarovakter är avsedda för detektering av stillasittande människor i exempelvis skolsalar och kontor medan rörelsevakter detekterar människor i rörelse. Akustiska sensorer används ofta i trapphus och garage för att reagera på ljudet från en dörr eller liknande.

Man bör även se över rätt placering för sensorn. Rörelsevakter som IR-sensorer till exempel ska i så hög grad som möjligt placeras så att sensorns fält hamnar vinkelrätt mot rörelseriktningen. En dagsljussensor ska alltid placeras på en bra referenspunkt för dagsljusinsläppet för att kunna representera ett bra medelvärde i rummet. Sitter den på den mörkaste eller ljusaste platsen, eller där dagsljuset varierar mycket under dagen, kan det resultera i en felaktig ljusnivå i resten av rummet.

Olika sensorer

Rörelsevakter

IR-sensor detekterar gående människor. Sensorn känner när ett varmt föremål förflyttar sig till ett av detektorns fält till ett annat. HF-sensor registrerar förändringar i ekot och känner därmed av rörelse i området. Den är helt oberoende av temperatur och kan känna av rörelse från alla föremål.

Akustiska sensorer

Reagerar på ljud vid vissa frekvenser och dB-nivåer. Det går dock inte alltid att begränsa vilket ljud sensorn ska reagera på och ljud som liknar varandra kan då trigga sensorn och skapa oönskade tändningar.

Ultraljudssensorer

Sensorn sänder ut ultraljudsvågor som sedan reflekteras tillbaka från alla ytor i rummet. En förändring i den reflekterande signalen innebär rörelse i detektorområdet.

Dagsljus-/konstantljussensorer

Dagsljusstyrning tar hänsyn till infallande dagsljus och bibehåller en konstant ljusnivå i rummet under hela dagen.

Närvaro-/frånvarovakter

Detekterar stillasittande människor. Närvarovakten har en automatisk tändning och frånvarovakten har en aktiv tändning och släckning.

Källa: Belysningsbranschen

Foto: Belysningsbranschen

 

ANNONS

Annons

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.