Ökad risk för grundvattenbrist enligt ny rapport

Ökad risk för grundvattenbrist enligt ny rapport

Annons

Trots att framtiden kommer att innebära större nederbördsmängder minskar bildningen av grundvatten i stora delar av landet.  Det visar en ny rapport från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Ökade temperaturer ger en längre vegetationsperiod och ökad avdunstning vilket innebär att perioden på året då grundvatten bildas förkortas.
– Ökade nederbördsmängder tryggar inte vattenförsörjningen. Samhället kommer att bli mer beroende av när på året nederbörden faller och av jordens naturliga förmåga att kunna lagra grundvatten, säger David Eveborn, grundvattengeolog på SGU, i ett pressmeddelande.

I rapporten “Grundvattenbildning och grundvattentillgång i Sverige” dras slutsatsen att klimatförändringarna gör att samhället aktivt måste agera för att säkra den framtida dricksvattenförsörjningen och att kunskapen om sårbarheten i den lokala vattenförsörjningen behöver öka.
– Det underlag som redan finns behöver uppdateras, förbättras och utökas. Sveriges dricksvattenproducenter, länsstyrelser och andra berörda aktörer behöver i större utsträckning förses med verktyg och vägledning för sin planering, säger David Eveborn.

 

Annons

Relaterade artiklar

  1. Många kommuner sparade vatten i somras | Hållbart Byggande
    2017-11-28 at 10:21 Svara

    […] innebära större nederbördsmängder minskar bildningen av grundvatten i stora delar av landet enligt en rapport från Sveriges Geologiska Undersökning […]

Leave A Comment