Flygmätningar ska hitta nya grundvattentillgångar

Flygmätningar ska hitta nya grundvattentillgångar

På grund av vattenbristen i södra Sverige ska Sveriges geologiska undersökning (SGU ) söka efter nya grundvattentillgångar i Halland med hjälp av flyggeofysik.

Mätningarna beräknas komma igång i början av oktober med ett undersökningsområde öster om Falkenberg och ett på Laholmsslätten inom Laholms och Båstads kommuner.

Grundvattennivåerna i sydvästra Sverige har varit rekordlåga i år vilket bland annat har lett till långvariga bevattningsförbud i flera kommuner.
– Förhoppningsvis kan de nya flygmätningarna hjälpa oss att hitta nya grundvattenförekomster som minskar problemen med vattenförsörjningen i framtiden, säger Peter Dahlqvist, statsgeolog på SGU, i ett pressmeddelande.

Metoden som ska användas är ett helikopterburet geofysiskt system som mäter de olika jordlagrens och bergarternas utsträckning och deras egenskaper till ett djup av cirka 200 meter. Genom att analysera markens reaktion på elektromagnetiska vågor kan man med hjälp av tillgänglig geologisk information skapa en tredimensionell modell av jord, berg och grundvatten och på så sätt identifiera potentiella grundvattenförekomster.

Foto: SGU

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment