Fördubblade avgifter för vatten och avlopp nödvändigt enligt ny rapport

Fördubblade avgifter för vatten och avlopp nödvändigt enligt ny rapport

ANNONS

Annons

Investeringsnivån för kommunal vatten- och avloppsförsörjning skulle under de kommande 20 åren behöva öka med 35 procent enligt en ny rapport från Svenskt Vatten.

Idag investeras 12 miljarder per år i infrastrukturen för kommunal vatten- och avloppsförsörjning. Denna investeringsnivå skulle under kommande 20 åren behöva öka med 35 procent för att klara ett säkert dricksvatten och rena sjöar och hav vilket innebär att VA-taxorna skulle behöva fördubblas i dagens penningvärde de kommande 20 åren.  Det är slutsatserna i rapporten “Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp” som tagits fram på initiativ av Svenskt Vatten.

Anledningarna till att investeringarna behöver öka är enligt rapporten framförallt omvandlingsområden och ökat behov av förnyelse av ledningsnäten. Andra faktorer som påverkar investeringsutgifterna är befolkningsökningen, klimatanpassning, vattenverk som inte klarar kraven på beredningssteg, ökade krav vid avloppsreningsverk, krav på slamförbränning och återvinning av fosfor samt krav på läkemedelsrening vid avloppsreningsverken.

Studien har genomförts av  RISE, Ramböll Sverige AB och Ekonomihögskolan i Lund.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.