NCC: “Lyft vattenfrågorna tidigt i planprocessen”

NCC: “Lyft vattenfrågorna tidigt i planprocessen”

ANNONS

Annons

NCC och Svenskt Vatten går ihop för att lyfta utmaningar kopplade till moderniseringen av VA-systemet. I en rapport föreslår NCC en rad insatser, bland annat att vattenfrågorna bör lyftas fram redan i region- och översiktsplaneringen.

Sveriges kommunala vatten- och avloppsanläggningarna försörjer idag 90 procent av landets befolkning och större delen av systemet byggdes under 1950-, 60- och 70-talen. De senaste åren har kantats av både översvämningar, vattenbrist och för låg kapacitet i vattenverken.

– Det finns idag stora hot mot vårt vatten- och avloppssystem. Färska siffror från Svenskt Vattens investeringsrapport visar att investeringsbehovet i VA-sektorn har ökat från 16 till 23 miljarder per år, med de största behoven i ett gammalt ledningsnät. Samtidigt ökar befolkningen, nya och skarpare miljökrav tillkommer och den accelererande klimatförändringen medför skyfall, översvämningar och torka, säger Henrik Enell, divisionschef NCC Infrastructure.

Sveriges VA-system är i stort behov av att moderniseras, menar NCC och branschorganisationen Svenskt Vatten som nyligen samlade ledande riksdagspolitiker till ett livesänt webbsamtal för att diskutera hur landets vatten- och avloppssystem kan moderniseras.

FÖRDJUPNING: Urbanisering och resurseffektivitet ställer högre krav på avloppsrening

Statligt investeringsstöd

I samband med det presenterade NCC en rapport med nio förslag på reformer för ett stärkt VA-system. Bland annat handlar förslagen om att finansieringsmöjligheterna behöver öka för att kommunerna ska kunna fullfölja sitt uppdrag oavsett om det sker via statliga stöd, utökad VA-taxa eller andra källor. NCC vill se ett möjliggörande av fondering för reinvesteringar. Man föreslår också att det införs ett villkorat och riktat statligt investeringsstöd som skulle riktas mot de kommuner som har behov av särskilt stöd och bidra till att jämna ut den obalans som råder mellan kommuner.

Den fysiska planeringen enligt PBL är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar vattenanvändning och skydd av vattenresurser. Genom att lyfta fram vattenfrågorna redan i region- och översiktsplaneringen underlättas planering och utbyggnad av nya ledningar samt att möjligheterna att reservera mark för större VA-anläggningar, menar NCC.

Nationella krav

I rapporten lyfter bolaget även fram att tillståndsprocesserna och ansvarsfördelningen för Sveriges VA-system behöver förenklas och tydliggöras. Kapaciteten och kompetensen inom VA-organisationerna behöver stärkas och kommunernas VA-organisation behöver avlastas genom
att branschens aktörer samverkar och utnyttjar varandras kompetens- och resursbas. NCC efterlyser också tydliga nationella krav på VA-systemen för att säkerställa att Sverige har rent vatten och god sanitet enligt Sveriges och FN:s miljömål.

– Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till att öka kunskapen om hur ett komplext samhällsproblem kan lösas på ett tydligt och konkret sätt. Sveriges VA-system är en tickande bomb och våra förslag pekar ut riktningen för vad som behöver göras, säger Henrik Enell.

Foto: NCC

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.