En fjärdedel av Sveriges kommuner lyckades minska sin vattenförbrukning

En fjärdedel av Sveriges kommuner lyckades minska sin vattenförbrukning

Sommaren 2017 innebar extremt låga grundvattennivåer för stora delar av Sverige vilket gjorde att flera kommuner behövde vidta åtgärder för att minska sin vattenförbrukning. Omkring en fjärdedel av Sveriges kommuner minskade sin vattenförbrukning  sommaren 2017 jämfört med året innan enligt en enkät som Sveriges Radio gjort.

Klimatförändringar ökar risken för både vattenbrist och översvämningar. Trots att framtiden kommer innebära större nederbördsmängder minskar bildningen av grundvatten i stora delar av landet enligt en rapport från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Under sommaren 2017 låg grundvattennivåerna i de större magasinen under eller mycket under normala värden för i stort sett hela Sverige med Norra Norrland som undantag enligt SGU:s rapporter.  Något som gjorde att flera kommuner såg över och minskade sin vattenförbrukning, speciellt i södra och östra Sverige där vattenbristen var som störst.

Enligt en enkät som Sveriges Radio har gjort uppger omkring en fjärdedel av Sveriges kommuner att deras vattenförbrukning minskat jämfört med året innan.

Drygt 75 procent av alla Sveriges kommuner har svarat på enkäten och majoriteten av de som minskat sin förbrukning har sparat upp till 20 procent vatten jämfört med året innan. Mest av alla har Mönsterås kommun sparat – över 20 procent.

Foto: iStock

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment