Ny rapport ger kunskap om värdet i återvunnet material

Ny rapport ger kunskap om värdet i återvunnet material

ANNONS

Annons

I Mistras nya rapport Investor Brief: Recycled Materials for Sustainable Investments lyfts potentialen med återvunnet material och finansbranschens avgörande roll för att påskynda omställningen till cirkulära materialflöden.

Genom att ställa om till en resurseffektiv materialanvändning där återvunnet material får likvärdiga marknadsförutsättningar och ett likvärdigt värde som jungfruliga kan miljö- och klimatpåverkan minska. Då materialanvändning är direkt kopplat till företagens ekonomi både på kort och lång sikt har finansiella aktörer en viktig uppgift i att påskynda övergången till cirkulära materialflöden, visar Mistras nya rapport Investor Brief: Recycled Materials for Sustainable Investments.

– Gapet mellan samhällets materiella behov och tillgängliga jungfruliga material skapar en marknad för nya lösningar som inte är beroende av att stora mängder jungfruligt material bryts. Här är en ökad användning av återvunnen råvara en möjlig lösning. Återvunnet material har unika egenskaper och vi kan bestämma vart ”gruvan” ska placeras. I den nya ekonomin har vi lärt oss att använda dessa egenskaper som en fördel, säger Evalena Blomqvist, tidigare programchef för Mistra Closing the Loop, forskare på Rise och rapportens huvudförfattare.

LÄS MER: Klarare regler för hållbara investeringar

Stöd för investerare

Rapporten grundas på resultat från det avslutade forskningsprogrammet Mistra Closing the Loop (2012–2019) och presenterar förutsättningar, möjligheter och utmaningar på området samt lyfter konkreta exempel på företag som redan idag arbetar resurseffektivt. Den innehåller även ett så kallat ”Investor Toolkit” med centrala frågor investerare och kapitalförvaltare kan använda sig av inför företagsförvärv, i ESG-analyser och i bolagsdialoger.

– Genom att ta fram Investor Briefs som riktar sig direkt till finanssektorn vill vi växla upp möjligheten för resultat från Mistras forskningsprogram att också nå den här betydelsefulla målgruppen. Mistra Closing the Loop har tagit fram viktiga budskap till olika samhällsaktörer. Jag hoppas att rapporten kan fungera som stöd och inspiration för investerare och kapitalförvaltare som vill vara med i övergången till en cirkulär ekonomi. Vi ser också att arbetet med rapporterna genererar nya nätverk mellan hållbarhetsforskare, investerare och politiken, säger Åsa Moberg, programansvarig på Mistra.

LÄS MER: Lendager skalar upp det cirkulära byggandet

ANNONS

Annons

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.