Bergmaterial från tunnelbanebygge blir nya gator

Bergmaterial från tunnelbanebygge blir nya gator

ANNONS

Annons

Det bergmaterial som genereras när den nya tunnelbanan mot Nacka byggs ska användas som utfyllnad i Norra Djurgårdsstaden när nya gator och kvarter byggs.

Stockholms stad påbörjar ett långsiktigt samarbete med Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana, för att återanvända det bergmaterial som genereras när den nya tunnelbanan byggs. Till en början tar Norra Djurgårdsstaden emot bergmaterial från arbetstunneln på Blasieholmen, som ansluter till förlängningen av tunnelbanan från Kungsträdgården mot Nacka. I förlängningen kan det bli aktuellt med fler samarbeten inom ramen för avtalet mellan Region Stockholm och Stockholms stad som nu finns på plats.

För att minska antalet lastbilstransporter genom Stockholm city kommer bergmaterialet att transporteras med båt från Blasieholmen till Loudden i Norra Djurgårdsstaden. Det är en resa på 8,5 km med båt för att spara över 50 000 lastbilstransporter. En båttransport motsvarar cirka 125 lastbilstransporter.

– Genom att använda båt för transport kan många lastbilstransporter sparas genom Stockholms city och det möjliggör dessutom att vi kan återanvända bergmaterial som utfyllnad i stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Bergmaterial är ett mycket användbart material när staden växer. Genom det här samarbetet minskar vi både klimatpåverkan och återvinner material lokalt i Stockholm, säger Fredrik Bergman genomförandechef i Norra Djurgårdsstaden.

Så här långt har stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden hanterat ca 700 000 ton massor på platsen, vilket har sparat ca 100 000 transporter med tung trafik. Norra Djurgårdsstaden ska bli fossilfritt 2030. Det innebär att stadsutvecklingsprojektet ställer upp krav, följer upp, söker samarbeten och driver innovationsprojekt inom flera olika områden, detta för att kunna utveckla och bygga hållbara och resurseffektiva lösningar. Det gäller även i hanteringen av bergmaterial.

Stockholms stad arbetar aktivt med återanvändning och har under åren återanvänt berg från projekt inom Norra Djurgårdsstaden för byggnation av nya gator. Staden samordnar och medverkar också till återanvändning av schaktmassor.

 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.