De tar hem stort utvecklingsprojekt i Norra Djurgårdsstaden

Lena Boberg och Pål Aglen.

De tar hem stort utvecklingsprojekt i Norra Djurgårdsstaden

ANNONS

Annons

Valparaiso i Värtahamnen är ett större område inom stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden som nu ska markanvisas. Rollen som ankarbyggaktör samt en byggrätt om 50 000 kvm tilldelas Alecta Fastigheter och Nordr Sverige AB.

Valparaiso ligger centralt i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden mellan Gärdet, hamnen och Värtaterminalen. Valparaiso ska bli ett nav med kopplingar till Gärdet, till övriga delar av hamnen och till Hjorthagen. Ambitionen är att skapa en urban by i hamnmiljö, där hamnens historia och människan står i centrum.

I Valparaiso planeras kommersiell bebyggelse med kontor, kultur, centrumändamål och bostäder. Valparaiso innehåller cirka 150 000 kvm ljus BTA, med i huvudsak kommersiell bebyggelse som motsvarar cirka 5 000 arbetsplatser, men också minst 200 bostäder.

Ett nav i Norra Djurgårdsstaden

Av tolv inkomna anbud bedömdes Alecta Fastigheter och Nordrs anbud det som bäst lyckats med att formulera en projektidé och arbetsmetodik för Valparaiso.

– Intresset för anbudsförfarandet har varit stort. Av tolv inkomna anbud är Alecta Fastigheter och Nordrs det som bäst lyckats med att formulera en projektidé och arbetsmetodik för Valparaiso. Vi ser fram emot att samarbeta med Alecta Fastigheter och Nordr kring utvecklingen av Valparaiso som blir ett viktigt nav och en intressant plats i det framväxande Norra Djurgårdsstaden, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad.

Alecta Fastigheter och Nordrs anbud visar, enligt Stockholms stad, på god förståelse för platsens utmaningar, de har en tydlig projektidé hur platsen kan aktiveras och har en stark ekonomisk genomförandeförmåga samt god kunskap om kommersiell förvaltning. Bakom anbudet står, förutom Nordr och Alecta Fastigheter, Okidoki arkitekter, Veidekke, Henning Larsen Architects, RISE och Stockholm Exergi.

5-minutersstad och realtidslabb

Projektidén kombinerar den klassiska bykänslan med livet i den uppkopp­lade staden och beskriver innovativa angreppssätt som svarar på framtidens klimat och miljöutmaningar. 5-minutersstaden med närhet till service och verksamheter dygnets alla timmar lyfts fram i förslaget. I projektidén finns bland annat tankar om återbruk, småskalig produktion och realtidslabb.

I realtidslabben tar bolagen sig an ny forskning, trender, nya material och tekniklösningar tillsammans med samarbetspartners såsom RISE, Stockholm Exergi och Veidekke. Målet är att få in innovationskraft från både offentlighet, näringsliv och akademi och forma processen gemensamt med Stockholms Stad.

– Tillsammans med våra samarbetspartners tar vi oss an platsens utmaningar med nya infallsvinklar och ett nytt angreppssätt, oavsett om det handlar om lycka och välmående i stadsplaneringen eller olika vägar till klimatneutralitet, säger Lena Boberg, VD Alecta Fastigheter.

Med projektidén som utgångspunkt matchar Alecta Fastigheter och Nordr också de mål som satts upp för stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden.

– Vi är jublande glada över förtroendet att vi tillsammans med staden och Alecta Fastigheter får arbeta med samskapande och lärande för att utveckla framtidens hållbara stad. En plats där vi vill förena klassisk stadsbyggnad med forskning och ny innovation, säger Pål Aglen, tillförordnad koncernchef för Nordr.

Beslut tas i exploateringsnämnden den 12 maj. Därefter inleds arbetet med att utveckla planen för projektet. Ambitionen är att samråd ska inledas under våren 2024, med sikte på lagakraftvunnen detaljplan 2026. Byggstart för bolagen bedöms kunna ske 2027.

Sponsrat innehåll från Soltech

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.