Ny överenskommelse utvecklar miljövärden för fjärrvärme

Ny överenskommelse utvecklar miljövärden för fjärrvärme

Annons
annons

En ny överenskommelse har träffats mellan värmemarknadens parter i Värmemarknadskommittén, om principer för miljövärdering av förändrad energianvändning.

Värmemarknadskommittén, består av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO samt branschorganisationen Energiföretagen Sverige, med medlemsföretag över hela landet. Den första överenskommelsen, som började tillämpas 2009, slog fast hur energianvändning i fjärrvärmevärmda fastigheter ska värderas ur ett bokförings-perspektiv, i till exempel den årliga miljöredovisningen. Överenskommelsen har utmynnat i fjärrvärmens lokala miljövärden, som uppdateras årligen. De utgår från tre parametrar; resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen.

Principer för framtida investeringar

Den nya överenskommelsen är en utvidgning av tidigare överenskommelse om miljövärdering av fjärrvärme i ett bakåtblickande perspektiv. Den inkluderar nu även principer för miljövärdering vid beslut om framtida förändrad energianvändning.

– Det är en framgång att vi nu fått till ytterligare en dimension i överenskommelsen. Vi presenterar inte något beräkningsverktyg, däremot principer för vad man bör tänka på när framtida investeringar ska värderas ur miljösynpunkt, säger Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen och vice ordförande i Värmemarknadskommittén.

Utgår från en systemsyn

Vid miljövärderingen utgår VMK från en systemsyn på samhällets energiförsörjning, som omfattar både försörjningstrygghet, konkurrenskraft och hållbarhet. Detta perspektiv gäller typiskt sett för åtgärder som leder till förändrad energianvändning. Perspektivet är framåtblickande och tar sikte på miljökonsekvenserna av en viss åtgärd i förhållande till ett alternativ där denna åtgärd inte görs. Det kan till exempel vara förändringar av fastighetens klimatskal, förändrad energiförbrukning, byte av uppvärmningsform, bränslebyte eller förändrade årsprofiler för energianvändningen. Beslutsperspektivet kan inte användas för miljöredovisning vid bokslut av en historisk energianvändning.

Källa: Riksbyggen

Mari-Louise Persson. Foto Riksbyggen.

Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.