Ny återbruksplats ska spara pengar och miljö

Ny återbruksplats ska spara pengar och miljö

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Vid Stora Holm har stadsfastighetsförvaltningen byggt en återbruksplats. Där ska material och utrustning som kan användas i nya bygg- eller renoveringsprojekt samlas i väntan på återanvändning.

Men det är inget lager, är projektledaren och initiativtagaren Pelle Bodin som är projektledare för markinstallationer noggrann med att poängtera.

– Nej, det ska inte bli liggande här och samla damm, utan ska ut igen så fort det bara går. Namnet cirkulationsplats var ju redan upptaget, så det fick bli återbruksplats, berättar han.

Redan tidigare har vi återbrukat material i byggprojekt, men återbruksplatsen möjliggör att arbetet med det kan skalas upp.

Material för utemiljö

Till Stora Holms återbruksplats kommer material som används i utemiljön i Göteborgs förskolor och grundskolor att samlas, till exempel lekplatsutrustning, kantsten, marksten, markrännor och betong. Tidigare har man kunnat återbruka det som behövs direkt i andra projekt. Men det har inte funnits utrymme att lagerhålla material.

– Nu finns ett beslut om en projektanställning av en person som ska stötta i flödet och administrera, säger Angélica Karlsson som är strategiansvarig för cirkulär byggnation.

Arbetet med att återbruka material kan nu skalas upp, och tanken är att det ska gå till så här:

– Projektledare hör av sig när de har ett rivningsprojekt. Då sker en återbruksinventering för att plocka det som går att återbruka. Sedan hämtas grejerna hit, tvättas och målas om det behövs och görs i ordning för att användas i andra projekt där förskolor, skolor eller boenden byggs eller renoveras, förklarar Annika Kirilov som är projektledare för markinstallationer.

Sand kan återbrukas

Bygget av den asfalterade ytan med en stor lagerbyggnad på, har kostat ungefär sex miljoner kronor. Det är pengar som snart är intjänade, menar Pelle Bodin.

– Det material som är på väg in och som vi kan återbruka räknar vi med omsätter runt tre miljoner per år. På två år är anläggningen fullt betald och vi tjänar in pengar på sånt som vi annars skulle behöva köpa nytt. Till exempel sand från sandlådor har vi tidigare kört till tippen och så har vi köpt ny. Nu siktar vi sand och får bort en stor del av transportkostnaderna. Och har vi fått sten över så kan vi lagerföra den själva istället för att lämna till entreprenören och behöva betala en gång till för hanteringen.

”Legoklossar”

På asfaltsplanen står betongklossar som både ser ut som och fungerar som Legoklossar. De är moderna L-stöd som används för att avskärma ytor och skapar förvaringsytor för olika material.

– De håller bättre än vanliga L-stöd och vi kommer att kunna använda dem för att göra om ytan efter behov.

Angélica Karlsson tror att det finns ett behov av expansion både av den första återbruksplatsen till återbruksplatser för andra material.

– Återbruk är verkligen i ropet, det är det som efterfrågas mest i bygg- och anläggningsbranschen sedan miljö- och klimatargumenten har vuxit sig starkare med åren.

Fakta: Så återbrukar Göteborgs Stad

Byggmaterial och inredning – överblivet material som inte får användning inom Göteborgs Stad, ges till Återbruket i Alelyckan eller görs tillgängliga på den externa marknaden. Där kan privatpersoner handla till exempel fönster, garderober, takpannor, teknikprylar och wc-stolar. Återbruket drivs av förvaltningen Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad och är en icke-vinstdrivande verksamhet. Intäkterna från försäljningen går till att driva Återbruket och att stötta olika projekt som skapar arbetsmöjligheter för människor som står utanför arbetsmarknaden.

Cyklar – i Returhusets verkstäder renoveras cyklar som privatpersoner sedan har möjlighet att köpa. Här görs också nya saker av återvunna och ekologiska material. Returhusets trädgårdsgrupp odlar grönsaker och blommor. Returhuset stöttar arbetssökande personer på väg ut i arbetslivet.

Byggmaterial – stadsmiljöförvaltningen har ett internt lager för sten som ska utökas till att bli ett stenlager för hela Göteborgs Stad att nyttja.

Möbler – kontorsmöbler och inredning kan listas på den interna återbrukssajten Tage. Där kan medarbetare i stadens förvaltningar hitta möbler som ägs av Göteborgs Stad för att utrusta arbetsplatser och kontor istället för att köpa nytt. De som jobbar med Tage kommer ut och inventerar och hjälper till med transport.

Byggprojekt – stadsfastighetsförvaltningen återbrukar byggmaterial och inredning när vi renoverar eller bygger nya förskolor, skolor eller boenden. Minst en produkt per disciplin, till exempel bygg, el eller VVS ska vara återbrukad. En del projekt har tydligt återbruksfokus. I förskolan på Friedländers gata, som byggs i skrivande stund, återbrukar vi befintlig betongbottenplatta. Stommen görs om till pergola i utemiljön, vilket gör att klimatavtrycket minskar rejält. Dessutom återbrukas fönster och innerdörrar. Idrotts- och föreningsförvaltningen återbrukade limträbalkar från Isdala ishall som revs i januari i år. Det är Framtiden som med hjälp av Moelven ska återbruka dessa i bostadskvarteret Återbruket.

Sponsrat innehåll från Fristads
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.