Ny metod för mer sannolik beräkning av energianvändning för bostäder

Foto: iStock

Ny metod för mer sannolik beräkning av energianvändning för bostäder

ANNONS

Annons

Nu har forskare utvecklat statistiska metoder för säkrare riskbedömningar på energiberäkningar i bostäder. Enligt projektets slutrapport har resultaten uppvisat goda resultat, de energimätningar som genomförts i 26 identiska passivhus visade att spridningen i energianvändning mellan husen stämde väl överens med projektets beräkningar.

De beräkningsverktyg som används för att beräkna energianvändningen i fastigheter innan de produceras bygger till stor del på schablonvärden. Det gör att många byggbolag väljer en hög säkerhetsmarginal när de lämnar så kallade energiprestandagarantier, för att minska risken att inte uppnå de utlovade energimålen, vilket i sin tur kan leda till att byggnaden blir onödigt dyr.

I det nyligen avslutade E2B2-projektet “Bättre beräkningsmetod för energianvändning i bostadshus” har forskare utvecklat statistiska metoder som ska göra energisimuleringar för bostadshus mer säkra.
– Jag hade länge grunnat på vad den vetenskapliga förklaringen kunde vara till varför verkligheten ofta inte stämmer med beräkningarna och ville göra något för den svenska beräkningsbranschen, säger Johnny Kronvall.

Han är professor emeritus i byggteknik från Malmö universitet och senior advisor vid programvaruföretaget StruSoft AB. Han har tillsammans med Stephen Burke från NCC initierat projektet. Deras syfte har varit att utveckla en metod för energisimuleringar med hjälp av en Monte Carlo-metod som är en statistisk metod som hanterar problem med många och samtidigt inverkande faktorer.

De har tittat på vilka faktorer som påverkar energianvändningen i bostadshus, både beräkningsmässigt och praktiskt samt inom vilka intervall faktorerna kan variera och hur eventuell samvariation mellan olika faktorer kan se ut och sedan utvecklat en ny metod som tar hänsyn till dessa variationer i indata för energiberäkningar.

Brukarnas beteende har störst påverkan

Enligt projektets slutrapport har resultaten uppvisat goda resultat, de energimätningar som genomförts i 26 identiska passivhus visade att spridningen i energianvändning mellan husen stämde väl överens med projektets beräkningar. Det som har störst påverkan på energianvändningen i bostäderna är brukarnas beteende. Analysen visade att till synes identiska hus kan ha en stor variation i uppmätt energianvändning beroende på hur huset användes av de boende.

– Brukarna har inte använt huset som man trodde. Det är inget märkvärdigt i det, utan visar bara att vi människor använder våra hus olika säger Johnny Kronvall och berättar vidare att man ofta kan finna att det hushåll som förbrukar mest i ett husområde gör av med tre gånger så mycket energi som det hushåll som förbrukar minst.

Enligt Johnny Kronvall har det gjorts flera ambitiösa arbeten där medelvärde för energiförbrukning tagits fram och dessa stämmer enligt honom bra för medelfamiljen. Men beroende på om det bor en ensamstående pensionär i huset jämfört med en familj med tonåringar finns det jättestora skillnader i energiförbrukning vilket bör tas hänsyn till i framtida energiberäkningar.

-Nu har vi en förklaring till varför det slagit fel i så många fall och en metod som förklarar orsaken. Intresset för vårt arbete har varit stort så vi hoppas att detta nu sprider sig, säger Johnny Kronvall.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.