De stora energislagen

Lotta Bångens Foto: Ester Resare Sorri

De stora energislagen

ANNONS

Annons

Energieffektivisering måste högre upp på dagordningen. Många är överens med oss om det och det finns initiativ på gång. Vi vill här berätta om tre områden där vi arbetar för att lyfta frågan; bland studenter (som i framtiden förhoppningsvis vill arbeta i vår bransch), bland beslutsfattare i vår ”Think Tank Energieffektivisering” och till sist bland aktörerna som berörs av kapacitetsutmaningarna inom elsystemet där el-effektivisering är en del av lösningen.

Energieffektivisering är den enskilt viktigaste åtgärden för att klara klimatmålen, enligt rapporter från både FN och EU. ”Efficiency first” är numera en etablerad princip för den europeiska energipolitiken. Det här är en viktig och aktuell ståndpunkt från EU, och ett tankesätt som ska genomsyra även den svenska energipolitiken.

På Energieffektiviseringsföretagen utkämpar vi flera stora ”energislag” för att lyfta frågan om energieffektivisering till den plats den förtjänar även i den svenska politiken och i samhället.

Energislaget – tävlingen för framtiden

Ett energislag gick av stapeln i februari, när studenter över hela landet samlades för att under ett dygn ge förslag på lösningar till problem med energieffektivisering. Energislaget, som tävlingen hette, var ett tvärvetenskapligt evenemang och lyfte frågan hos studenter som kanske inte möter energifrågan till vardags.

Syftet med tävlingen var att göra fler unga intresserade av energieffektivisering som en av åtgärderna till en mer hållbar framtid, och att lösa utmaningar, denna gång inom offentlig sektor. De fick bland annat lyssna till inspirerande miljökämpar, och fick hjälp av coacher som alla på ett eller annat sätt befinner sig i energibranschen. Framtiden tillhör trots allt de kommande generationerna. Vi tror att evenemang som det här kommer väcka intresse för frågan hos fler – och i förlängningen öka intresset för att hitta nya lösningar och energieffektivisera mer.

Beslutsfattarnas energislag – Think tank Energieffektivisering

Men att utkämpa ett energislag för att säkra vår framtid genom de unga räcker inte – just nu. Vi måste också lyfta frågan hos de som styr idag. Vår ”Think Tank Energieffektivisering” är ett forum för beslutsfattare från näringslivet, offentlig sektor, branschorganisationer och myndigheter. Där möts de och diskuterar utmaningarna som finns – men det är även ett forum för att lyfta frågan om energieffektivisering på en högre nivå och hitta lösningar.

Elsystemets energislag

Ett tredje energislag utkämpas i dagens elsystem, beroende på den s.k. kapacitetsbristen. Det är för trångt i elnäten på vissa ställen i landet och kapacitetsbristen i regionala och lokala elnät i vissa delar av Sverige var under förra året den mest diskuterade frågan i energidebatten.

För att lösa problemet kan vi antingen bygga ut elnätet eller minska på efterfrågan av el. Vi tror att vi måste göra både och, men vi känner att el-effektiviseringen har glömts bort i debatten. Genom el-effektivisering minskar belastningen i nätet och frigör utrymme – en lösning som är både snabbare och billigare än att bygga nya kablar. En annan möjlig lösning är att flytta användning i tid för att frigöra kapacitet. Även detta är en åtgärd som vi måste skapa en marknad för i elsystemet.

Och förstås det förnybara energislaget

Energislag kan också betyda typ av energikälla. Vi arbetar för ett 100% förnybart energisystem där energieffektivisering kombinerat med hållbara och förnybara energislag står för framtida svensk energiförsörjning. Det är dit vi måste, och det är dit vi är på väg nu i samhället. Glöm inte energieffektivisering på vägen – den renaste kilowattimmen är den som aldrig används!

Lotta Bångens
Vd, Energieffektiviseringsföretagen

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.