Ny rapport: Miljoner kan sparas med ökad energieffektivisering

Ny rapport: Miljoner kan sparas med ökad energieffektivisering

ANNONS

Annons

800 miljarder kronor kan sparas fram till år 2045 genom energieffektiviserande åtgärder. Det visar en ny rapport som bland annat Swedisol och Svensk Ventilation står bakom.

Sex branschorganisationer i samhällsbyggnadssektorn lanserar, på initiativ av Swedisol, rapporten Grön Logik om det samhällsekonomiska värdet av energieffektivisering av fastighetsbeståndet. Rapporten Grön Logik har tagits fram i samverkan mellan Energieffektiviseringsföretagen, Fastighetsägarna Sverige, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen och Svensk Ventilation på initiativ av Swedisol. Författare till rapporten är Agneta Persson med kollegor på Anthesis.

Rapporten visar att energieffektiviserande insatser kan bespara det svenska samhället 800 miljarder kronor fram till år 2045. Under de kommande 10 åren blir den samhällsekonomiska vinsten 180 miljarder kronor.

– Både Energimyndigheten och EU uttrycker oro för att Sverige inte kommer att nå energi-effektiviseringsmålet: en 50 procent effektivare energianvändning till 2030 jämfört med 2005. Trots att potentialen är så stor så har svenska beslutsfattare ett alltför lågt fokus på att stimulera och premiera energieffektivisering, säger Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen.

Frigöra 11 TWh el

Minskad energianvändning är en viktig utgångspunkt i EU:s klimatprogram Green Deal. Till år 2030 ska en europeisk renoveringsvåg fördubbla upprustningen av byggnader för att minska energi- och resursanvändningen. Målet är att renovera 35 miljoner europeiska byggnader och skapa 160 000 gröna jobb.

– Det är betydligt dyrare för samhället att enbart öka produktionen av förnybar energi, jämfört med om medel samtidigt läggs på effektivisering så energibehovet minskar. Genom att energieffektivisera våra byggnader kan Sverige exempelvis frigöra hela 11 TWh el – tillräckligt för att elektrifiera hela Sveriges personbilsflotta, säger Veronica Koutny Sochman, vd för branschorganisationen Swedisol.

– Trots den stora nytta som fastighetsbranschen kan bidra med i klimatomställningen så har svenska beslutsfattare inte lagt tillräckligt fokus på energieffektivisering. Om vi ska lyckas med klimat-omställningen behöver det här perspektivet finnas med vid alla energirelaterade investeringsbeslut framöver, säger Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige.

Vill se långsiktiga åtgärder

I en debattartikel i Dagens Industri skriver företrädarna för branschorganisationerna att de vill se en konkret plan för hur målet om 50 procent effektivare energianvändning till 2030 ska nås. Man vill även att Energimyndighetens arbete för energieffektivisering och Boverkets nya Informationscentrum för Energieffektivisering  ska få ett tydligt uppdrag att samverka med och ta in kunskap från näringslivet, stödja olika sektorers arbete. De föreslår också incitament för långsiktiga energieffektiviseringsåtgärder utöver flerbostadshus, exempelvis genom att inkludera lokaler, införa energirotavdrag för energieffektivisering för småhusägare samt en kraftig påskyndning av den nytillsatta utredningen om kvotpliktsystem för att minska energianvändningen.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.