Kommuner vill prioritera energieffektivisering högre

Kommuner vill prioritera energieffektivisering högre

ANNONS

Annons

Ansvariga tjänstemän på flera av landets kommuner tycker att renovering och effektivisering av de egna fastigheterna bör prioriteras högre. Det visar en ny undersökning som genomförts av Energieffektiviseringsföretagen.

Undersökningen visar också att två tredjedelar av landets kommunpolitiker ser energieffektivisering som mycket viktigt för att nå klimatmålen.

– Kommunerna vill energieffektivisera mer, och vi i branschen måste göra det enklare för dem att komma i gång och erbjuda lösningar som fungerar i praktiken. Det är bra både för kommunerna, leverantörerna och klimatet, säger Lotta Bångens, vd för Energieffektiviseringsföretagen.

Energieffektiviseringsföretagens enkätundersökning omfattade 2 243 kommunpolitiker från hela landet och fastighetsansvariga tjänstemän från 143 av landets 290 kommuner. Båda grupperna upplever att det finns behov av energieffektivisering av kommunens egna fastigheter och 60 procent av de ansvariga tjänstemännen vill att arbetet ska prioriteras högre.

– Kortsiktiga ekonomiska perspektiv och krångliga och tidskrävande upphandlingar sätter ofta käppar i hjulet för energieffektivisering, något som vår enkät bekräftar. Detta trots att både politiker och tjänstemän är överens om fördelarna i form av minskade driftskostnader och minskad klimat- och miljöpåverkan, säger Lotta Bångens.

Energieffektiviseringsföretagen har nyligen tagit fram en ny modell för upphandling av energieffektivisering i offentliga byggnader. Genomförandet utförs stegvis, som optioner, och bygger på samverkan mellan beställare och leverantör.

– Det stegvisa genomförandet sänker tröskeln och ger kontroll över kostnader och resultat genom hela projektet. Vi behöver få i gång en renoveringsvåg i Sverige och hoppas att en enklare upphandlingsmodell kan bidra till det, säger Lotta Bångens.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.