“Återinför stödet till energieffektivisering”

Ola Månsson. Foto: Peter Knutson

“Återinför stödet till energieffektivisering”

ANNONS

Annons
Annons

Inför höstens val frågar Hållbart Byggande några av branschorganisationerna vilka de anser vara de viktigaste hållbarhetsfrågorna. Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen, berättar om organisationens mest prioriterade frågor.

Vilka är de viktigaste frågorna inom hållbart byggande som ni vill se på den politiska agendan inför valet 2022?

– Vi vill återinföra ett statligt stöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Riksdagen beslutade att avveckla stödet till energieffektivisering i flerbostadshus, trots att potentialen är enorm. Det är möjligt att effektivisera Sveriges flerbostadshus med 19 TWh, vilket leder till miljardbesparingar för både hushåll och för samhället i stort. Detta bör även kombineras med krav och investeringsbidrag till energieffektiviserande åtgärder i övriga fastigheter, bra både för klimatet och hushållens ekonomi.

Det finns en del konkreta förslag från politiskt håll vad gäller satsningar på energieffektivisering. Centerpartiet vill bredda det gröna avdraget så att varje hushåll får ett direkt avdrag på 50 procent upp till 50 000 kronor, som mest 25 000 kronor, för att installera värmepump, fjärrvärme eller bergvärme. Miljöpartiet vill att staten ska stå för 80 procent av kostnaden för alla åtgärder som hushåll och fastighetsägare genomför för att spara på energin. Vad tycker ni om de förslagen?

Annons

– Det är bra att vissa partier ser vad som behövs och vill ge hushållen en knuff, men det ena måste inte utesluta det andra. Det är dags att tänka energi- och energieffektivisering i allt vi gör, så det är bra att energieffektivisering är på den politiska agendan. Vi vill dock lyfta att det är dags att höja ROT-avdraget och utvidga det gröna teknikavdraget. Hushållen behöver tydligare incitament att göra insatser som minskar energianvändningen. Dagens ROT-avdrag skapar inte tillräckliga drivkrafter att genomföra energieffektiviseringar. Enligt Skatteverket bidrar rotavdraget med en reduktion på endast 9 procent vid installation av luftvärmepump. En höjning av rotavdraget till 50 procent, i kombination med krav på att åtgärden och ska minska energianvändningen, vore ett steg i rätt riktning. Det gröna teknikavdraget skapar i sin tur möjligheter för privatpersoner att sänka sina kostnader genom att både producera, lagra och sälja sin egen el. Men för att avdraget ska få verklig effekt på hushållens elpris bör det kompletteras med ett 50-procentigt avdrag för åtgärder som effektiviserar energianvändningen. Detta är möjligheter som politikerna behöver beakta.

Ett stort fokus ligger just nu på de höga elpriserna och satsningar i närtid med lösningar som högkostnadsskydd inför kommande vinters elpriser. Vad tänker ni om det?

– I vintras valde riksdagen att kompensera hushållen för de höga elpriserna. Nästan sju miljarder kronor avsattes för ändamålet. Om dessa pengar i stället hade använts till att modernisera hushållens el-, vatten- och värmesystem så hade elnotan sjunkit även kommande år till följd av lägre elförbrukning. Olika typer av stöd som kapar elräkningen minskar incitamenten till att energieffektivisera och att skynda på en energiomställning. Det vore bättre att stödja investeringar i åtgärder som långsiktigt minskar energianvändningen.

– Regeringen har nu aviserat en historiskt stor satsning – 60 miljarder – för att hantera de höga elpriserna. Det är fel att göra en punktinsats istället för att investera i framtiden så att vi minskar klimatavtrycket. De resurserna har vi chans att använda långsiktigt, så att hushåll och företag får såväl lägre förbrukning som lägre elpriser, år efter år. Genom satsningar på energieffektivisering kan vi på ett kraftfullt sätt bidra till en fungerande elmarknad, rimliga priser och stärkt oberoende från importerad energi. Därtill vore det en viktig insats i klimatomställningen.

Annons

Relaterade artiklar

En kommentar

 1. Ewa Ekström
  2022-09-07 at 14:59 Svara

  Som representant för en, relativt liten, bostadsrättsförening med stort engagemang i energieffektiviseringsarbete så önskas att ev. stödåtgärder är långsiktiga och att ROT-avdrag även omfattar själva föreningen och inte bara de enskild medlemmarna som nu.

  Tack för ordet.

  Ewa
  Ordf. Brf Årstakrönet

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.