Ny guide för geoenergi

Ny guide för geoenergi

Svenskt Geoenergicentrum har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en guide som har fokus på geoenergitillämpningar för offentliga fastigheter.

Syftet med skriften Guide för geoenergi  är att inspirera och beskriva hur offentliga fastighetsorganisationer kan använda sig av geoenergi.

Skriften ger enligt Svenskt Geoenergicentrums beskrivning en  kortfattad översikt över teknikområdet och visar hur geoenergi på olika sätt kan bidra med värme och kyla till byggnader och lokaler, med fokus på den offentliga sektorn.

En stor del av skriften utgörs av presentationer av tolv exempel på svenska geoenergianläggningar inom offentlig sektor, spridda över landet. De utvalda anläggningarna ger exempel från olika klimatförutsättningar, tekniktillämpningar och anläggningsstorlekar. Skriften ger även stöd för upphandling av geoenergisystem, bland annat genom checklistor för genomförande och andra beaktanden i samband med upphandling.

 

Relaterade artiklar

Leave A Comment