Malmberg installerar geoenergi på nytt hotell i Ystad

Malmberg installerar geoenergi på nytt hotell i Ystad

Malmberg har fått i uppdrag av PMJ Fastigheter att leverera en komplett produktionsanläggning för geoenergi som kommer ge värme, varmvatten och komfortkyla till Ystads nya hotell- och kongresscenter.

Energiborrningen utförs under november månad. Malmberg levererar därefter en teknikcentral enligt konceptet Malmberg EnerGeo som placeras i befintliga lokaler. När komfortkyla sedan produceras under sommarmånaderna blir restprodukten överskottsvärme. Den värmen används och tillförs till den stora mängd varmvatten som hotellets 71 rum kräver. Värme och varmvattenproduktion beräknas till effektivitet 1:4. Det vill säga att för varje kWh elenergi som tillförs systemet levereras 4 kWh värme och tappvarmvatten. Komfortkyla då frikyla från berget kan nyttjas har en effektivitet på 1:40.

Fritidsbadet i Ystad invigdes 1961 och stängdes 2014. Kommunen gjorde då en markanvisningstävling om byggnadens framtid. Den vanns av PMJ fastigheter med förslaget Hotell Fritiden, som ritats av arkitektbyråerna Ahrlings och Belleville. I maj 2020 ska den nya hotell- och konferensanläggningen öppna.

Relaterade artiklar

Leave A Comment