Geoenergi säkrar Jakobsbergs Centrums värmebehov

Geoenergi säkrar Jakobsbergs Centrums värmebehov

Med höga driftskostnader och en utsliten kylanläggning behövde Jakobsbergs Centrum hitta ett mindre kostsamt alternativ för kyla och värme, ur såväl ekonomisk som miljömässig synpunkt. Genom att konvertera till geoenergi har köpcentrumet kunnat minska sitt behov av fjärrvärme motsvarande uppvärmningen av 400 radhus.

Jakobsbergs Centrum ligger i Järfälla kommun, två mil nordväst om Stockholm. Gallerian har en yta om ca 50 000 kvadratmeter och här finns ett 100-tal butiker, restauranger och ytor för kommunal verksamhet. Det finns även kontorslokaler och bostäder i området. Kylmaskinerna som använde för att kyla köpcentret var gamla och började bli redo att pensioneras. Men istället för att lägga ca 3 miljoner kronor på att köpa och installera nya maskiner, och efter installationen sitta med exakt samma driftkostnader samt kostnaden för investeringen, bestämde sig köpcentrumägaren Citycon för att titta på ett annat alternativ, berättar Johan Lönneborg, affärsområdeschef fastighetsenergi på energiföretaget Adven.

En ny geoenergicentral installerades och ett borrhålslager med 70 energibrunnar anlades. Kort sagt fungerar geoenergi så att energi lagras i berget via en värmepump när ett borrhålslager värms eller kyls. Sommartid leds värme ned samtidigt som kyla hämtas. Den värmen sparas i sex månader för att sedan hämtas och användas vintertid.

Ett utmanande projekt

Att anlägga ett storskaligt borrhålslager med många 300 meter djupa brunnar i inomhusmiljö var en utmaning, menar Johan Lönneborg. Med full aktivitet från tidig morgon till sen kväll i gallerian var det mycket viktigt att all verksamhet kunde fortlöpa utan störande moment för varutransporter och kunder som fanns i centrumet.

– Borrningen till exempel fick genomföras på tider när det höga ljudet inte riskerade att störa kunderna i köpcentret, det vill säga under tidig morgon, säger Johan Lönneborg.

Att borrningen skedde i garaget under köpcentret var också en utmaning. Många viktiga transporter sker i garaget och för att säkerställa att dessa kunde fortlöpa utan problem var man tvungen att sektionera och planera borrningen väldigt noggrant tillsammans med Citycon och näringsidkarna.

Lokal tillverkning av värme och kyla

Lösningen med geoenergi innebär att Jakobsbergs Centrum får en minskning med tillförd energi motsvarande uppvärmning av 400 radhus.

– Den köpta primärenergin kommer reduceras med drygt 75 procent. Så besparingen är stor, både för miljön och med avseende på kostnaderna, säger Johan Lönneborg. Citycon har både reducerat sina värme- och nedkylningskostnader samtidigt som de inte behövde lägga ca 3 miljoner på nya kylmaskiner.

Jakobsbergs centrum har även fått en solcellspark på taket. De 330 solcellsmodulerna kommer att ha en årlig produktion av ungefär sammanlagt 80 MWh el. Tillsammans med geoenergianläggningen kommer cirka 78 procent av all värme och kyla som förbrukas av Jakobsbergs Centrum att tillverkas lokalt på plats.

Trend bland kommersiella fastigheter

Just köpcentrum är storanvändare av kyla och värme. Förutom Jakobsbergs Centrum är Stockholm Quality Outlet samt Barkarby Handelsplats exempel på andra köpcentrum och handelsplatser som också har gått över till geoenergi.

– Det är en tydlig trend att fler kommersiella fastigheter tittar på alternativ till fjärrvärme och söker lösningar som sparar energi och kostnader. Generellt sett vad gäller alla typer av kommersiella fastigheter med ett kombinerat kyla- och värmebehov finns det möjlighet att göra energibesparing genom att gå över till en lösning med geoenergi, säger Johan Lönneborg.

Foto: Citycon

Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.