Malmberg levererar geoenergi till malmökontor

Malmberg levererar geoenergi till malmökontor

Malmberg har fått i uppdrag att utföra komplett geoenergianläggning för produktion av värme och kyla för Vasakronans nya kontorsfastighet i Malmö.

Den drygt 16.000 m2 stora kontorsbyggnaden kommer att ligga i kvarteret Priorn 5, granne med Pildammsparken, Malmö Konsthall och Triangelns köpcentrum. Även den befintliga fastigheten Priorn 2 som ligger intill ska försörjas med geoenergi från den nya geocentralen via en värme-och kylkulvert. Malmberg har designat ett slutet kollektorsystem för bergvärme och ska borra energibrunnarna samt utföra komplett installation av central för geoenergin. Genom det geoenergisystem som nu införs levereras värme till byggnaderna via geoenergin under vintern. Energibrunnarna kyls då successivt ner och blir ”kylmagasin” till sommarsäsongen när komfortkyla behövs till fastigheten. Under sommarsäsongen är funktionen omvänd och energibrunnarna blir magasin med värme som då bidrar till högre effektivitet för värmedriften under vintern.

Planen är att energiborrning påbörjas i augusti och installationsarbetena sker efter årsskiftet.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment