Hallå där, Thomas Olofsson, professor i energieffektivisering…

Hallå där, Thomas Olofsson, professor i energieffektivisering…

Annons

…som genom Umeå universitet och tillsammans med partners från Finland och Norge undersöker möjligheten att inrätta ett renoveringscentrum i norra Skandinavien och samordnar en workshop i Umeå på temat energieffektiva renoveringar den 23 januari.

Varför behövs ett center för energieffektiva renoveringar i norra Skandinavium?

När det gäller renovering så finns det ett stort behov av att dela kunskap. Det handlar om hur lyckad renovering ska åstadkommas tekniskt, socialt och ekonomiskt. I Sverige finns ett nationellt renoveringscentrum och det är otroligt viktigt men vad som avses i detta fall är ett nordiskt samarbete som syftar till kommunikation. Målet är att skapa en digital portal som ska vara till hjälp att dela sådan kunskap mellan länderna som behövs för att renovera på bättre sätt.

Vad för slags utmaningar inom energieffektiva renoveringar är specifika för den norra regionen?

Det handlar både om kvantitativ brist på personer som kan jobba med renovering och behov av mer kunskap.

Om du fick lämna ett exempel på en väldigt lyckad energieffektiv renovering, vilken skulle det vara då och varför?

Det finns naturligtvis många goda exempel. Ett sådant är Ålidshemsprojektet som det allmännyttiga fastighetsbolaget AB Bostaden genomförde i Umeå.  Förutom att områdets standard förbättrades betydligt, både tekniskt, social och ekonomiskt, så var lärandet en viktig del av processen. Lärandet blev en viktig del för både deltagande företag och för oss forskare på Umeå universitet som följde och utvärderade projektet.

På bilden: Thomas Olofsson
Foto: Mattias Pettersson

Annons

Relaterade artiklar