Energy Global Award till Hållbara Ålidhem

Projektet Hållbara Ålidhem i Umeå har tilldelats det internationella miljöpriset inom miljö och hållbarhet.

2008 brann ett helt kvarter ned i stadsdelen Ålidhem i Umeå. Vi nybyggnationen beslöt sig det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden för att satsa på energisnåla hus vilket resulterade i projektet Hållbara Ålidhem, Norrlands största lågenergibygge. I det nybyggda området har bland annat tvättmaskiner kopplats upp mot fjärrvärmesystemet för att minska energianvändningen och solceller har monterats på taket.

– Det är verkligen roligt att de hållbarhetssatsningar vi gör i Umeå får spridning över hela världen, säger Göran Ernstson, vd på Umeå Energi som har varit med i projektet från starten, bland annat med installation av solceller.

Installationen med 2 600 kvadratmeter solceller, som kan ge upp till 300 MWh per år, är en av Sveriges största solcellsanläggningar.

Energy Globe Award anses vara en av de mer prestigefyllda utmärkelserna för miljö och hållbarhet. Priset har delats ut sedan 1999 och lyfter fram goda exempel inom energieffektivisering, förnybar energi och resurshushållning med vatten och energi. Juryns motivering till att tilldela Umeåprojektet priset löd:

“This year’s National Winner of the Energy Globe Award in Sweden has successfully demonstrated an ecological concept for an entire district, aiming to cut the energy use in this area in half and to reduce the use of electricity, fossil fuels and household waste. Additionally renewable energy source with the power of the sun are introduced. These measures both reduce total energy consumption and avoid CO2 production by 2000 tons/year.”

Hållbara Ålidhem har också tilldelats EU-priset Sustainable Energy Europe Awards 2013 samt Umeå kommuns miljöpris 2013.

Annons

Relaterade artiklar

  1. De vill höja kunskapen om energieffektiva renoveringar i norr | Hållbart Byggande
    2018-01-12 at 11:59 Svara

    […] finns naturligtvis många goda exempel. Ett sådant är Ålidshemsprojektet som det allmännyttiga fastighetsbolaget AB Bostaden genomförde i Umeå.  Förutom att områdets […]

Leave A Comment