Gröna kontor ger friskare medarbetare och ökar produktiviteten

Gröna kontor ger friskare medarbetare och ökar produktiviteten

Det lönar sig att investera i gröna kontor. Det ger inte bara miljömässiga vinster i form av mindre energiförbrukning, det håller också arbetarna friska och glada och kan ha en inverkan på vinsten.

Det visar en ny rapport från World Green Building Council. Building the Business Case: Health, Wellbeing and Productivity in Green Offices belyser hälsosam och grön kontorsdesign och tar upp flera exempel på byggnader som leder utvecklingen framåt. Enkla steg som att förbättra luftkvaliteten, ökat naturligt ljus och mer växtlighet på kontoret kan ha en dramatisk inverkan på slutresultatet då det förbättrar arbetarnas produktivitet och minskar på frånvaron, personalomsättningen och sjukvårdsutgifter.

-Resultaten är tydliga. Att låta både hälsa och välmående och miljön vara i fokus för byggnader, borde vara en självklarhet för företagens anställda och för slutresultatet, säger Terri Wills, vd på World Green Building Council.

Rapporten identifierar åtta nyckelfaktorer för att skapa sundare och grönare kontor som kan påverka vinsten, till exempel:

  • Inomhusluft och ventilation: ett välventilerat kontor kan göra den kognitiva förmågan dubbelt så bra
  • Termisk komfort: personalens prestation kan sjunka med 6 % om kontor är för varma och med 4 % om de är för kalla
  • Dagsljus och belysning: arbetare som jobbar på kontor med fönster får 46 minuter längre nattsömn än personal som arbetar i kontor utan fönster
  • Buller och akustik: distraktion pga buller leder till 66 % nedgång i prestation och koncentration
  • Formgivning av interiör och aktiv design: flexibla sätt att arbeta hjälper personal att känna mer kontroll över sin arbetsbörda och uppmuntrar lojalitet

 

Sponsrat innehåll från Schneider Electric

Relaterade artiklar

Leave A Comment