Boverket förstärker arbetet med en god inomhusmiljö

Boverket förstärker arbetet med en god inomhusmiljö

I både nya och befintliga byggnader finns brister som påverkar inomhusmiljön negativt. Nu får Boverket i uppdrag att förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö.

För att möta det stora behovet av såväl bostäder som skolor och förskolor behövs inte bara nya byggnader, även det befintliga beståndet behöver ses över för att säkerställa att det är i gott skick. Därmed behövs också bättre kunskap om vilka brister i byggnaders inomhusmiljö som kan uppstå, vanliga orsaker till bristerna och hur de kan undvikas eller åtgärdas.

Enhet för hälsa och bygg

Boverket fått i uppdrag att under åren 2018-2021 förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö. För att också kunna arbeta långsiktigt med frågor som rör människors hälsa relaterat till byggnader har Boverket bildat en enhet för hälsa och bygg. Enheten har 16 anställda placerade både i Karlskrona och i Malmö.

Kartlägga teknisk status

Myndigheten har nu påbörjat arbetet med en expertfunktion som ska identifiera, utreda och förebygga systematiska fel inom byggandet och utbredda skador i byggbeståndet som kan påverka människors hälsa och säkerhet. Boverket ska också kartlägga den tekniska statusen på Sveriges byggnader. Genom besiktningar, enkäter och olika mätningar kommer Boverket att samla in och sammanställa fakta om byggnaderna för att sedan kunna göra insatser som förbättrar inomhusmiljön.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment