Fjärrvärmeprojekt vinner hållbarhetspris

Fjärrvärmeprojekt vinner hållbarhetspris

EU-projektet CELSIUS har vunnit EUs Sustainable Energy Award för sitt arbete med att främja och utveckla fjärrvärme och fjärrkyla i Europa.

CELSIUS är EUs största fjärrvärmerelaterade projekt och leds av fem europeiska städer; Göteborg, Köln, Genua, London och Rotterdam. Totalt har 66 städer valt att ansluta sig och aktivt följa projektet för att få råd och vägledning som underlättar när de vill etablera och förbättra sina fjärrvärme- och kylsystem. Projektet leds av Göteborgs stad och Göteborg Energi.

Ett av slutresultaten från projektet blir en Wiki-sida på nätet där all information och alla lärdomar från projektet samlas. När projektet har avslutats ska Wiki-sidan vidareutvecklas och samla erfarenheter från andra projekt, till nytta för CELSIUS-städerna.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment