Elva team klara för New European Bauhaus satsning i norra Sverige

Elva team klara för New European Bauhaus satsning i norra Sverige

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Elva team har valts ut för att tänka nytt kring framtidens hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer som en del av Rådet för hållbara städers och EU:s satsning New European Bauhaus.

I flera kommuner i Västerbotten och Norrbotten växer storskaliga gröna industrietableringar fram, där svenska företagare och entreprenörer vill gå i spetsen för omställningen till en fossilfri värld, genom satsningar på exempelvis koldioxidfri stålindustri, batterier och vätgas. Samtidigt innebär det att flera kommuner snabbt behöver växa. Samhällsomvandlingarna ställer stora krav på såväl omsorgsfull gestaltning av den fysiska miljön som jämlik tillgång till goda livsmiljöer för alla invånare. Hur kan bostäder, infrastruktur och service snabbt utvecklas för att möta behoven samtidigt som det ska sker på ett hållbart, vackert och inkluderande sätt, och som lockar nya invånare att inte bara göra en snabbvisit utan att också bosätta sig och integreras i samhället. Att ta fram nya idéer kring detta är vad Visioner: i norr handlar om.

– Nya städer och livsmiljöer skapas bäst om många olika discipliner arbetar tillsammans och det är just detta som utlysningen handlar om. Det är helt otroligt kompetenta team som nu tillsammans med kommunerna skissar på konkreta utmaningar. Visioner: i norr ska fungera som en katalysator för framtida utveckling och ge inspel till kommunernas arbete och även kunna inspirera andra, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer.

Sex kommuner i Norrbotten och Västerbotten får nu chansen att tänka fritt tillsammans med arkitekter, konstnärer och designers i satsningen Visioner: i norr. Genom utlysningen bjuds kreativa yrkesgrupper in till att skissa och diskutera framtidens platser i städer och samhällen. Bakom utlysningen Visioner: i norr står bland andra Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

– Vi måste börja arbeta och tänka på nya sätt och låta kreativa yrkesgrupper – skickliga arkitekter, konstnärer och formgivare – ta plats i samtalet om framtidens städer. Om vi ska kunna bygga vackra och estetiskt tilltalande livsmiljöer för både sinne, kropp och själ som skapar lokal stolthet under många år framöver, behöver fler bjudas in till samtalet. Inte minst de som bor och vistas på platserna, säger Kieran Long, Överintendent ArkDes.

Teamen kommer bland annat att arbeta med Kirunas omvandling, Gällivare och Skellefteå. Arbetet startar med att skissa under våren och ska presenteras till sommaren. New European Bauhaus initierades av EUs president Ursula Von der Leyen i januari 2021. Initiativet är en del av EU:s färdplan för ett klimatneutralt samhälle, Green Deal. Initiativet lyfter arkitekturens, designens och de kreativa näringarnas kraft i hållbarhetsarbetet.

Sponsrat innehåll från Bauroc
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.