ANNONS
Campus Albano första campusområdet som certifieras enligt Citylab

Campus Albano första campusområdet som certifieras enligt Citylab

annons
ANNONS

Akademiska Hus och Svenska Bostäder har beslutat sig för att certifiera Campus Albano i Stockholm enligt Citylab. Därmed blir det den första campusmiljön i landet som registrerar sig för hållbarhetscertifieringen.

I det framväxande området byggs 70 000 kvadratmeter nya universitetslokaler, 1 000 student- och forskarbostäder samt anlagda parker, butiker och restauranger. Universitetsområdet sträcker sig från Stockholms universitet i norr, via KTH över till Hagastaden med Karolinska Institutet i väst.

Stöd i samverkansprocesser

Citylabs certifieringssystem omfattar tidiga och övergripande planerings- och programskeden. För att bli godkänd ska projektet uppfylla 20 indikatorer, som omfattar såväl kvalitativa som kvantitativa bedömningskriterier och redovisningskrav. Fokus ligger bland annat på processtyrning, organisation, dialog och samverkan samt att projektet exempelvis erbjuder en blandad bebyggelse, hållbara färdsätt, mötesplatser, gröna ytor, ekosystemtjänster och energisystem med låg klimatpåverkan.

– Citylabs certifieringssystem ger oss bekräftelse på att de visioner, mål och arbetssätt som vi redan från början har satt upp för Albano, faktiskt leder till att vi skapar ett campus med hållbarhet som ledstjärna i alla steg. Citylab ger oss också stöd i de samverkansprocesser som pågår inom projektet och hjälper oss att skapa ett väl sammanhållet område, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus.

Första inflytt 2021

Startskottet för byggnationen av campus Albano gick i november 2015. Utvecklingsarbetet är ett samverkansprojekt mellan Akademiska Hus och Stockholms universitet, KTH, Svenska Bostäder och Stockholms stad. Flera hållbara insatser görs i utvecklingen av stadsdelen, bland annat för att stärka möjligheten för ökad artrikedom för till exempel bin, insekter och fåglar. På området skapas nya vattensystem för att ta hand om dagvatten, förbättra mikroklimatet samt utemiljöer som utformas för att stärka spridningsvägarna för växter och djur. Hållbarhetsarbetet inkluderar även allt från materialval till utformningen av cykelstråk, och för att göra fastigheterna som byggs så energieffektiva som möjligt har Akademiska Hus använt bergvärme- och bergkylsystem och solceller har placerats på tak. Planerad första inflyttning i bostäder beräknas ske under 2021.

Illustration: BSK Arkitekter

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.