Virtuell verklighet effektiviserar byggprojekt

Virtuell verklighet effektiviserar byggprojekt

Användandet av avancerade digitala verktyg som augmented reality och virtual reality blir allt vanligare i byggbranschen och ger bättre möjligheter att både se och testa byggprojekt i tidiga skeden.  

Hur kommer en ny galleria eller ett planerat torg att faktiskt se ut och upplevas när det är klart? Med digitaliseringens framfart öppnar sig nya möjligheter att komma närmare den ursprungliga versionen. VR, virtual reality, och AR, augmented reality, som hittills nyttjats mest inom spelindustrin, har etablerat sig i byggbranschen de senaste tio åren och används nu alltmer i byggprojekten. Tekniken underlättar förståelsen mellan alla berörda parter – från arkitekter och byggherrar till projektörer, entreprenörer, mäklare och gemene man. Mäklaren kan till exempel förhöja visualiseringen av en fastighet vid försäljning och arkitekten kan diskutera väsentliga delar tillsammans med beställare och andra berörda och lättare samtala kring beställarens prioriteringar, mål och inte minst se bättre hur den färdiga byggnaden kommer att se ut.

– När du tittar på en byggnad i planvy krävs det att du är insatt i projektet, att du har djup kunskap om hur till exempel rör, struktur och fasad hänger ihop. Med en 3D-modell kan strukturmodellen testas digitalt mot fundamenten i byggnaden. När det gäller VR kan du gå in i modellen och faktiskt se den aktuella miljön och rummet, säger Joachim Dekker, AEC Sales Manager Nordics & Poland på programvaruföretaget Autodesk.

Att sedan väl ute på en byggarbetsplats kunna inspektera, inte bara det du ser utan även det som komma skall eller som gömmer sig bakom väggen eller ett ledningssystem, blir möjligt med AR-teknik. Genom exempelvis ”smarta” bygghjälmar med integrerad teknik kan man utöka och förstärka den verklighet man befinner sig i, vilket ger fördelar i form av både säkerhet, beslutsunderlag och för att enkelt kunna dela rumslig information.

Slussen byggs utan ritningar

Ett aktuellt exempel, som Autodesk är involverad i, är byggandet av nya Slussen. Detta gigantiska stadsutvecklingsprojekt ska i stort sett byggas utan några ritningar. Stockholms Stad har istället valt att arbeta med VR för att visualisera bygget. Såväl arkitekter som räddningstjänst har kunnat gå in i datormodellen och via en VR-mask uppleva konstruktionen i skala 1:1. Genom att hämta information direkt från en datormodell slipper mätteknikerna också själva dubbelkontrollera sitt arbete mot pappersritningar. Något som sparar såväl tid som pengar.

– Med VR går det att ytterligare snabba på och förkorta beslutsprocessen genom att involvera berörda personer i projektet. På ett tidigt stadie går det att upptäcka fel och åtgärda dem innan det är för sent, förklarar Joachim.

En stor del av byggprojekten tampas fortfarande med problem som materialsvinn, ofta baserat på fel information. Genom att kunna hitta fel innan de uppstår minskar åtgången av material. Det handlar även om att tillgängliggöra information som leder till ökad energieffektivitet. Med VR går det till exempel att uppleva på ett visuellt sätt hur mycket solljus som kommer in i byggnaden, baserat på hur byggnaden är placerad i förhållande till väderstreck.

Demokratiserande process

En annan aspekt är att denna typ av teknik kan bidra till en mer demokratiserad byggprocess, påpekar Joachim.

– Tekniken innebär ökade möjligheter att involvera personer som normalt sett inte är med i beslutsprocessen. Det kan till exempel röra sig om att låta rullstolsburna ta del av planerna på en handikappanpassad byggnad. Hur höjden på en receptionsdisk faktiskt upplevs är svårt att visualisera med en ritning, men genom VR kan perspektiv från berörda individer tas med på ett helt annat sätt.

Ökad efterfrågan bland fastighetsägare

Virtual reality och augmented reality börjar redan bli väletablerade tekniker inom branschen och enligt Joachim bör det inte dröja många år innan det är standardiserade metoder. I USA och England har det numera börjat ställas krav på att modeller baserade på AR och VR finns med i byggprojekten. Joachim ser även en ökad efterfrågan från svenska fastighetsägare och myndigheter.

– Med ett så pass uppmärksammat projekt som Slussen till exempel kan det ge ringar på vattnet och leda till att fler aktörer börjar se nyttan med AR och VR och därmed ställa mer krav på entreprenörer, underkonsulter och arkitekter, avslutar han.

Foto: Autodesk

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment