Ny rapport: Norden långt fram i hållbarhetsarbetet

Ny rapport: Norden långt fram i hållbarhetsarbetet

ANNONS

Annons

Autodesk uppmärksammar i samarbete med Frost & Sullivan mognadsgraden i norra Europa inom hållbarhet samt de initiativ som görs på området. Norden sticker ut av de tillfrågade bolagen där majoriteten har team dedikerade för hållbarhetsarbetet.

Rapporten, Digital Sustainability: The Path to Net Zero for Design & Manufacturing and Architecture, Engineering, & Construction (AEC) Industries. Analysis of the Market in UK & Ireland, Nordics and Benelux, har tagits fram genom att sammanställa 600 kvantitativa intervjuer med beslutsfattare samt 24 djupintervjuer med hållbarhetsledare från bygg, arkitektur, tillverkande industri samt från ingenjörsföretag. Rapporten utforskar även nya områden vad gäller digital hållbarhet som bedrivs på vägen mot netto noll i utsläpp. Undersökningsresultatet visar att kännedom och insikt om behovet i att förbättra hållbarhetsarbetet finns där och att också åtgärder är på gång.

Sverige ligger långt fram

79 procent av de tillfrågade byggbolagen samt 86 procent av företagen från tillverkande industri har alla team dedikerade till hållbarhetsfrågan, visar rapporten. Sett till regioner så märker Norden ut sig tydligt med en hög mognadsgrad med 91 procent av de sammanlagt tillfrågade företagen har just team dedikerade för hållbarhetsarbetet.

– Rapporten visar att Sverige och Norden ligger långt fram i arbetet med hållbarhets- och klimatfrågan. Det finns samtidigt en uttalad insikt om behovet i att långsiktigt förbättra arbetet ytterligare – både inom byggbranschen samt tillverkande industri. Det är också tydligt att bolag överlag sätter allt högre och djärvare mål när det kommer till sitt hållbarhetsarbete och klimatåtaganden, säger Jonas Kramer regionansvarig hållbarhet, AEC på Autodesk.

Förbättrar kvaliteten

I undersökningen ställdes även frågan om fördelarna med att anta hållbara metoder. 70 procent av bolagen inom AEC (architecture, engingeering, construction) samt 73 procent av bolagen inom tillverkande industri pekar ut bättre användning av resurser (mindre spill) följt av minskad energiförbrukning (64 procent inom AEC samt 74 procent på tillverkningssidan). Hälften av alla tillfrågade representanter från AEC menade också att en hållbar approach förbättrar kvaliteten i projekt.

På frågan varför bolaget tillämpar hållbarhet så svarade merparten, 86 procent, att kundlojalitet spelade en stor roll följt av förväntningar från kunder (84 procent), medan 76 procent lyfte fram hållbarhet som en viktig del i att skapa konkurrensfördelar. Norden skiljde sig här från övriga länder där 73 procent lyfte fram reglering och marknadskrafter som det stora ”varför”. Det kan jämföras med Benelux-länderna som i samma kategori fick 29 procent samt Storbritannien och Irland 48 procent.

Premie för utsläppsminskande processer

Även om kunderna alltså var en viktig faktor för att driva hållbarhetsarbete så följdes detta av medarbetarna som den näst största drivkraften (63 procent) där Norden utmärkte sig med 68 procent. Därefter följde försörjningskedjan och partners (61 procent) samt företagsledning (61 procent). Investerare hamnade i denna kategori längst ned i prioritet (45 procent).

– Klimat och hållbarhet blir alltmer centralt för våra kunder. Då blir det viktigt att arbeta med partners som gjort tydliga åtaganden kring sitt eget hållbarhetsarbete, och vi ser nu flera uttalade policies från bolag som slår fast till att de enbart vill arbeta med leverantörer med konkreta planer för hur de ska bli klimatneutrala. Vissa större kunder, särskilt de inom offentlig sektor, betalar en premie när vi som konsulter tar fram innovativa och utsläppsminskande processer. Men vår satsning på mätbar och innovationsdriven utsläppsminskning är inte bara viktigt för våra kunder, utan också ett sätt för oss att visa hur vi gör skillnad och därmed en del i att attrahera nya och behålla befintliga medarbetare, säger Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco, ett av medverkande bolag i rapporten.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.