Vinnarförslag bereder plats åt tjejer i Rinkeby

Vinnarförslag bereder plats åt tjejer i Rinkeby

Annons
annons

Med en ny central skolbyggnad och en tydlig feministisk strategi blev Okidoki arkitekters och Warm in the Winters förslag det vinnande bidraget i en idétävling om att skapa en attraktiv skola i Rinkeby.

Med start 26 januari utlyste SISAB en allmän idétävling, ”Rötterna i Rinkeby”. Syftet med tävlingen var att samla in olika idéer om hur skolans rum kan spela en viktig roll i en hållbar utveckling av stadsdelen. Nyligen avslutades tävlingen och det blev Okidoki arkitekters och Warm in the Winters bidrag belönades med första pris i tävlingen. Lösningen “Skolan mitt i byn” föreslår en ny skolbyggnad i Rinkeby som höjer skolans status och ger den en mer central roll i området.

– Den ursprungliga byggnaden är i bra skick men förtroendet för skolans symboliska värde har förbrukats. Därför behövs en nystart för att långsiktigt och bärkraftigt förändra bilden av Rinkeby, säger Rickard Stark, Okidoki arkitekter, en av de ansvariga arkitekterna som har arbetat med förslaget.

Från den Nya Rinkebyskolan till Broskolans gymnasium skulle ett nytt stråk av kunskap löpa genom och förbi de mest centrala delarna av Rinkeby. En skola som hamnar mitt i händelsernas centrum med platser för såväl unga som gamla. Symbolvärdet som en ny skola står för är viktigt, menar Rickard Stark men påpekar att byggnaden i sig är inte det viktigaste.

– Det är satsningen på utbildning och fysisk aktivitet, det är här pengarna kommer till störst nytta. Genom att låta skolan bli den självklara centrumbyggnaden, den högsta byggnaden i centrum, ingjuts en känsla av stolthet och att inget är viktigare än kunskap. Det finns inget som är viktigare än kunskap och här är platsen som kan hjälpa dig att ta dig vidare i livet. Skolan blir på så sätt en motor för utveckling i hela stadsdelen.

Det vinnande förslaget lyfter fram vikten av symbolvärdet av en ny skolbyggnad där skolan uppvärderas för att ta tillbaka sin plats ”mitt i byn”. Illustration: Okidoki/Warm in the Winter

Konvertera gamla skolan till äldreboende

I förslaget skulle den befintliga Rinkebyskolan finnas kvar och fylla en ny funktion i form av äldreboende.

– Det finns nästan alltid brist på platser på äldreboenden, en platsbrist som kommer att öka även i det här området och särskilt specialplatser som parboende. Rinkebyskolans struktur visar sig vara optimal för en konvertering till ett äldreboende.

Feministisk strategi

En av de viktigare delarna i förslaget handlar om att bryta det traditionellt sett mansdominerade offentliga rummet och göra plats åt Rinkebys unga tjejer. Såväl torget som bilparkeringen utanför Folkets hus, två centrala mötesplatser, är i nuläget två platser där i första hand män rör sig.

– Män äger fler bilar än kvinnor och kör bil i större utsträckning. I praktiken blir parkeringen en plats för män. I vårt förslag tas bilarna bort för att bereda plats åt det som vi vet traditionellt sett befolkas av tjejer, säger Rickard Stark.

Mellan nya Rinkebyskolan och saluhallen vill arkitekterna etablera en ny central platsbildning, öronmärkt för tjejer; ”Tjejernas plats” utgår från ett koncept som bygger på att gestalta platsen med en traditionell symbolik som inte tilltalar män och därigenom ska de inte vilja ta den i anspråk. Men hur skapar man en plats som varaktigt används av tjejer?

– Vi har diskuterat det ingående. Hur arbetar man konkret med genus i stadsplanering? Det är väldigt känsliga frågor och det finns inte så många faktiska exempel. Men vi valde att sticka ut hakan och att arbeta med kodade attribut i form av feminina färgskalor som rosa och glitter men även en skärm för sociala medier och en dansscen, berättar Rickard Stark.

– Konceptet bygger på att gestalta platsen med en traditionell kodning som inte tilltalar män och på så sätt ska de inte vilja ta den i anspråk – annars vet vi av erfarenhet att de ändå tar över den på sikt. Vi tror att det här kan skrämma bort en del testosteron och snarare bjuda in andra grupper.

Profilhall för gymnastik

Men det viktigaste inslaget som arkitekterna menar skulle stärka unga tjejers närvaro i centrum är genom en profilhall för truppgymnastik.

– Det är en historiskt underfinansierad idrott som traditionellt sett utövas av flickor. Samtidigt är gymnastik en föreningsidrott som växer fort och det finns få hallar för just truppgymnastik i landet.

Okidoki-arkitekter-vill-skapa-plats-åt-tjejer-i-Rinkeby

Arkitektteamets förslag på en byggnad för truppgymnastik för att ge mer plats åt flickor i Rinkeby. Illustration: Okidoki/Warm in the Winter

Genom att vända på maktförhållandena på platsen skapas en varaktig funktion som sätter unga tjejer i fokus och även bidrar till stadsdelens identitet. Förslaget på en profilhall för truppgymnastik skulle kunna öka tillströmningen av människor till Rinkeby.

– Just truppgymnastikhallar är väldigt attraktiva och folk åker från hela landet för att få tillgång till dem. På så sätt skulle det också ske fler utbyten mellan människor i Rinkeby, säger Rickard Stark.

Nästa steg i idétävlingen är att plocka delar från såväl det vinnande förslaget som de andra vinnande bidragen och arbeta för att de ska bli verklighet, uppger Thomas Bergsell på SISAB.

Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.