En ny mötesplats vid havet tar form i Varberg

En ny mötesplats vid havet tar form i Varberg

ANNONS

Annons

I planeringen av Varbergs nya stationshus finns flera aspekter att ta i beaktande för att skapa trygghet, såsom ljussättning, öppenhet och orienterbarhet. Samtidigt kan en stationsbyggnad ha ett trygghetsskapande symbolvärde i staden för dem som behöver det mest.

Text Anneli Hidalgo Foto Okidoki arkitekter

Västkustbanan mellan Göteborg och Lund är en av landets viktigaste järnvägsförbindelser. För att utöka kapaciteten och förbättra den tekniska standarden förstärks Västkustbanan med dubbelspår mellan Varberg och Hamra. Med den planerade Varbergstunneln förläggs tågens buller under mark och gör plats för mer stad. Som en del i projektet byggs ett nytt stationsområde som blir såväl ett nav för kommunens kollektivtrafik som en ny mötesplats i staden.

Okidoki arkitekter och 02 Landskap gick vidare i det parallella uppdraget för Varbergs nya station och stationsområde. Det statliga bolaget Jernhusen vill tillsammans med Trafikverket, Region Halland och Varbergs kommun skapa en modern station och mötesplats som förenklar resandet och är trygg och välkomnande.

Trästomme och stenfasad

Stationen blir enligt planerna ett bygge i trä, som knyter an till Varbergs roll som en viktig exporthamn för sågade trävaror, med både Derome och Södras anläggningar i området. Stommen utgörs av bärande träpelare medan fasaden utformas i bland annat natursten. Taktila material som trä och sten kan vara ett sätt att skapa trivsel, menar Bobbie Nyström, arkitekt på Okidoki arkitekter.

– Vi ville att träet skulle vara tydligt exponerat och att man i princip skulle känna doften av trä.

En nedklottrad eller på annat sätt förstörd miljö upplevs inte bara av många som otrivsam och ful. Den kan också uppfattas som otrygg och ger en känsla av att det är en plats som inte tas om hand. Ordning och renlighet är med andra ord en annan aspekt att ta i beaktande i planeringen.

– Därför är det viktigt att fasaden och andra ytor som människor kommer nära är lätta att underhålla. Av den anledningen föll valet på natursten, drygt tre meter upp av fasaden. Det är också ett material som går att byta ut vid behov, säger Rickard Stark, arkitekt och partner på Okidoki arkitekter.

Ett tredje centralt material i den nya stationsbyggnaden blir glas. Genom en stor grad av uppglasning skapas en öppen byggnad där det som sker på såväl insidan som utsidan exponeras.

Överblickbarhet och närvaro

Varje år passerar över 200 miljoner människor Jernhusens 37 stationer runt om i Sverige. Bolaget sköter även väntsalen i cirka 100 stationer som har andra ägare. Med den kunskapen

– Stationens primära uppgift är att stationen är tillgänglig och tillgodoser resenärens behov. Stationen är en offentlig plats där säkerhet och trygghet är av största vikt. Vi har lärt oss att fokusera på ljusa och öppna ytor och att undanröja mörka och dolda vrår. Det är viktigt är att stationen är ljus och öppen då just mörka och undanskymda ytor riskerar att bli “tillhåll”, säger Oskar Karlsson, projektutvecklare på Jernhusen.

Stationen kommer att utformas i två våningar där plan 1 tillägnas resenärer och besökare. I väntsalen, som är en av stationens centrala funktioner, blir överblickbarheten extra viktig.

– Här bör det finnas en god översikt i lokalen och belysning så att det aldrig är nedsläckt. Det ska även vara möjligt att bli sedd från utsidan ifall något skulle inträffa, säger Bobbie Nyström.

Valen av möbler och annan interiör behöver också vara av den lägre sorten för att alla besökare lätt ska kunna ha uppsikt i lokalerna, förklarar Bobbie Nyström. I stationshuset kommer det också att finnas ett stort inslag av kommersiell yta i form av butiker och restauranger, verksamheter som ofta har andra öppettider. Restauranger till exempel är ju ofta öppna kvällstid och bidrar till närvaro genom liv och rörelse vilket skapar en trygghet i sig.

Enkelt att navigera

Trygghet handlar också om möjligheten att alla, även barn och äldre, ska kunna navigera i miljön. Tydliga skyltsystem och ledstråk blir därför viktiga. Om besökare av någon anledning behöver ta sig ut snabbt är det också viktigt att enkelt kunna hitta en utväg.

– När butikerna stängs för dagen ska stationshuset inte förvandlas till en plats med långa, stängda korridorer. Därför har vi arbetat mycket med att se över placeringen av kommersiella ytor i byggnaden och hur dessa kan nås, säger Bobbie Nyström.

En trygghetssymbol

Som en offentlig plats, där alla får vistas, kan stationen bli en samlingsplats även för personer som inte ska ut och resa. Ofta handlar det om personer som av olika anledningar söker trygghet, värme och tak över huvudet, exempelvis socialt utsatta eller hemlösa. En stationsbyggnad kan med andra ord också ha ett trygghetsskapande symbolvärde, menar Rickard Stark.

– I en halvstor stad som Varberg där mycket kan vara stängt på kvällarna kan man se stationen som något av ett öppet vardagsrum. Det kan vara en av de få byggnader i staden som är öppen och upplyst när annat är nedsläckt. För dem som kanske inte har någon annan bra plats att vistas på eller söker skydd kan den fungera som en lysande lykta i stadsrummet.

2023 ska bygget av stationsbyggnaden dra igång och i december 2024 ska stationshuset stå färdigt.

Sponsrat innehåll från Cembrit

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.