Trögt för kvinnor i byggbranschen

Trögt för kvinnor i byggbranschen

Att byggbranschen är konservativ när det gäller jämlikhet är ett faktum. Det går att spekulera i varför en grabbig kultur och jargong tycks sitta i väggarna. Men en sak är säker, ökad jämställdhet tjänar alla på.

Byggnadsarbetareförbundet och Byggcheferna presenterade förra året siffror som visar att 6 av 10 kvinnor mått dåligt eller påverkats negativt av arbetskulturen inom byggsektorn. Hälften menar att byggbranschen tappar personal på grund av detta. Även från högskolorna har man erfarenheter av att kvinnor i högre grad än män hoppar av byggnadsingenjörsutbildningarna. Ser man till statistik när det gäller föräldraledighet så tar 24 procent av männen i Byggnads inte ut några dagar alls och 38 procent tar ut färre än två månader enligt en undersökning som Novus Opinion har gjort. Byggnads och Byggcheferna har tillsammans startat projektet “Stoppa machokulturen”, bestående av ett antal workshops där frågorna diskuteras. Men hur kan man få arbetet att gå snabbare?

Det behövs utbildning

Emmelie Renlund, snickare och projektanställd på Byggnads, tror att den stora bromsklossen är bristande kunskap om jämställdhetsfrågor hos byggföretagen. Utbildning är lösningen, menar hon.

– Många säger att det inte finns en machokultur och det är just det som är problemet. Det räcker inte heller med att anställa kvinnliga chefer. De orkar inte i längden, många slutar eftersom det är för arbetsamt att hela tiden behöva markera. Att själva jargongen på byggplatserna fortsätter hänger ihop med att de unga, lärlingarna, vill bli accepterade och platsa. Det blir en ond cirkel.

Emmelie säger dock att det finns bolag som har kvinnliga nätverk, vilket är jättebra, för nätverken stöttar och stärker kvinnor att arbeta kvar.

– Men det är inte vi som skall lösa problemet, det är ingen kvinnofråga. Det blir dessutom tröttsamt i längden att vi skall ta ansvaret och ha skinn på näsan, som det heter. Vi får hela tiden sätta gränser och säga till om kvinnoförnedrande skämt, homosexuella eller invandrare. Det skadar alla med ojämlika arbetsplatser. Företagen måste helt enkelt anställa andra än vita, heterosexuella män, avslutar Emmelie.

Kvinnor får inte ge upp

Att branschen inte var jämställd är grunden till att Kvinnors Byggforum (KBF) bildades för trettiofem år sedan, berättar Azadeh Iranpour, byggnadsinspektör i Sigtuna kommun och styrelseledamot i KBF.

– Den är fortfarande inte jämställd, utvecklingen är långsam. Skälet till att det går trögt är, gissar jag, att det har varit en så manlig dominans. Jag brukar skämtsamt säga att det nog tar två generationer till innan det lossnar, säger hon.

Men den kvinnliga blicken gör skillnad, fortsätter Azadeh. Kvinnor ser på byggprojekt med delvis andra ögon.

– I KBF har vi till exempel en arbetsgrupp, Den lekfulla staden, som vill väcka tanken på att barnen skall få plats att leka även i en förtätad stad. I mitt eget jobb kan jag ibland känna att det krävs mer av mig på grund av mitt kön. Jag får tänka flera gånger innan jag ställer krav och ibland linda in det. Men det är viktigt att kvinnor inte ger upp. Har man kompetensen så får man ha uthållighet. Sedan skall det sägas att ens chef har en betydelsefull roll. Med hans eller hennes stöd blir det enklare. Dessutom tycker jag att det kanske har blivit lite, lite bättre under mina tio år som bygglovshanterare.

Artikeln publicerades på www.hallbartbyggande.se  i slutet av 2016.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment