Takrenovering med samtidig solcellsinstallation

Annons

Många fastigheter som byggdes under miljonprogrammet står inför renoveringsbehov och energieffektiviseringsåtgärder, bland annat förväntas många tak bytas ut. En åtgärd som enligt E2B projektet “Miljontak-takrenovering med solceller” öppnar upp nya möjligheter för att samtidigt installera solceller.

– I samband med att miljonprogrammet ska energieffektiviseras kommer en rad av tak att bytas ut. Det innebär en jättestor potential för produktion av solel om fastighetsägare samtidigt installerar solcellsanläggningar, säger Peter Kovacs, forskningsingenjör på SP Sveriges Tekniska Institut, i en kommentar till E2B2.

I projektet “Miljontak-takrenovering med solceller” har forskare undersökt förutsättningarna för att i samband med takrenovering förse miljonprogrammets många flerbostadshus med solceller och arbetat fram en modell med stöd från representanter för bostadsföretag, entreprenörer, solcellsföretag och arkitekter.

Deras förslag är att de platta tak som ska renoveras ersätts med låglutande sadeltak eller upphöjt pulpettak som är täckta av solceller. Genom att montera på ett prefabricerat tak, färdigt med integrerade solceller och tilläggsisolering skulle det enligt rapporten vara möjligt att utnyttja de platta takens solelspotential. Under det nya låglutande taket skulle det även bildas ett vindsutrymme som kan utnyttjas för exempelvis tekniska installationer.

Enligt forskarna skulle prefabriceringen av taken göra det möjligt att snabba upp installations-och renoveringsarbetet samtidigt som behovet av väderskydd under byggets gång minskar. Enligt gjorda beräkningar ökar inte heller totalkostnaden jämfört med en traditionell takrenovering med efterföljande solcellsinstallation och ett genomsnittligt miljonprogramhus skulle med projektets konceptlösningar kunna bidra med 25-30 kWh per kvadratmeter och år till husets energibalans. Förenklad drift och underhåll av tak och installationer förs fram som en annan viktig fördel.

– Målet är att fastighetsägare ska göra fler investeringar i solceller på tak, tack vara att de får kunskap om hur de ska gå tillväga. Dessutom vill vi presentera potentialen för politiker. De kan använda resultaten som ett verktyg för att underlätta för solceller, avslutar Peter Kovacs.

Foto: iStock

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment