Strategin för material i kontakt med dricksvatten ses över

Strategin för material i kontakt med dricksvatten ses över

ANNONS

Annons

Byggreglerna för material i kontakt med dricksvatten bör bli tydligare anser Boverket som nu ska utreda om kraven borde preciseras.

Enligt Boverket borde det vara möjligt att på ett bättre sätt kunna se vilka material, standarder, gränsvärden och utvärderingsdokument som ska eller bör användas när en produkts eller materials lämplighet ska bedömas. Myndigheten anser också att de befintliga reglerna inte är tillräckliga för att en byggherre på ett enkelt sätt ska kunna avgöra om en produkt är lämplig eller inte. Idag är det bara en frivilligt typgodkännande enligt plan- och bygglagen för att bedöma egenskaperna hos en produkt som finns som vägledning.

Boverket vill även att Kemikalieinspektionen, Swedac, Livsmedelsverket och Boverket tillsammans snarast informerar om sina ansvarsområden och om nuvarande regler. Bland annat rör det sig om typgodkännande av produkter i kontakt med dricksvatten, och produkter, och om byggherrars och huvudmäns ansvar. Dessutom föreslår myndigheten att Sverige bör ta del av det arbete som sker på området i Europa och undersöka möjligheterna att aktivt ta aktiv del i 4MS-initiativet. Initiativet pågår mellan Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna. Det arbete som bedrivs inom 4MS-initiativet utgår från att både dricksvattendirektivet och byggproduktförordningen ska uppfyllas i det system för godkännande av material och produkter som utvecklas. 4MS -länderna utgår i sitt arbete från att de ska kunna ta fram gemensamma listor på material som är godkända att användas i respektive medlemsstat.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.