Assemblin får installationsuppdrag i Sergelhuset

Assemblin får installationsuppdrag i Sergelhuset

Assemblin har fått i uppdrag av Zengun att ansvara för konstruktion och installation inom värme, sanitet och kyla i kontorshuset Sergelhuset i centrala Stockholm.

Byggnaden, belägen vid Sergels torg, utgörs av nio våningsplan och 15 000 kvadratmeter kontor. Sergelhuset ska klassificeras enligt den högsta miljöcertifieringen, LEED Platinum. Här installeras bland annat sedumtak och snålspolande blandare, och regnvatten används för att vattna blomlådor och spola toaletter.

Ordervärde på 70 miljoner kronor

I ett partneringprojekt, där Vasakronan är beställare, har byggentreprenören Zengun anlitat Assemblin för att ansvara för konstruktion och installation inom värme, sanitet och kyla. Ordervärdet ligger på drygt 70 miljoner kronor. I uppdraget ingår två stora etapper, E01 och E04. E01 försörjer dessutom övriga etapper med värme, vatten och kyla. Som mest arbetar uppåt 30 montörer från Assemblin i E01 och uppåt tio i E04.

– Att arbeta så här centralt är alltid en utmaning, då det ställer höga krav på planering. Det har dock fungerat bra tack vare stort fokus på ordning och reda i projektet samt att alla leveranser av material samordnas, säger Per Nordén, filialchef Assemblin Stockholm Hus VS.

Kontoret ska stå klart 2020.

Illustration: Tomorrow/Vasakronan

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment