Sveriges första fullskaliga rening av läkemedelsrester i avloppsvatten

Sveriges första fullskaliga rening av läkemedelsrester i avloppsvatten

Igår invigdes Sveriges första fullskaliga rening av läkemedelsrester i avloppsvatten på Nykvarnsverket i Linköping. Vattnet renas med hjälp av ozon och tar bort mer än 90 procent av läkemedelsresterna som finns i avloppsvattnet.

Den största mängden läkemedelsrester hamnar i avloppsvattnet när de utsöndras från kroppen. Substanserna är ofta svårnedbrytbara för att kunna stå emot den sura miljön i magsäcken, vilket också gör det svårt att bryta ned dem i de befintliga processtegen på reningsverk.

Reningsprocessen på Nykvarnsverket som görs med hjälp av ozon beräknas kunna neutralisera över 90 procent av medicinrester som hormoner, antibiotika, ångestdämpande preparat och smärtstillande mediciner. Även resistenta bakterier kommer att renas från avloppsvattnet enligt Tekniska verkens hemsida.

Tekniken är utvecklad i ett samarbetsprojekt mellan Tekniska verken och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Foto: Tekniska verken

 

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment