Eko-logis särskilda villkor krävde nya VS-lösningar

Eko-logis särskilda villkor krävde nya VS-lösningar

I början av året genomfördes de sista inflyttningarna i Skövdebostäders nya miljöanpassade bostadsområde Eko-logi. Hela området är byggt enligt passivhusstandard och Svanenmärkt och för att uppnå kraven krävdes även speciella lösningar inom bland annat värme och sanitet.

Eko-logi ligger i anslutning till Aspö gård med stora kultur- och naturvärden samt närhet till verksamheter med olika djur för bostadsbolagets hyresgäster. Här finns 242 hyreslägenheter och en ny förskola. Hyreslägenheterna är fördelade på sju punkthus och en låghusdel. Området som är byggt med hållbarhet och ekologi i fokus är certifierat enligt Svanen, Miljöbyggnad Guld och passivhusstandard FEBY12.

Rör med extra effektiv isolering

De höga kraven på hållbarhet och tre olika miljöcertifieringar att det behövdes tas fram energisnåla lösningar och de mest resurseffektiva materialvalen krävdes. Alla material till projekt måste till exempel godkännas av Svanen. Två grundläggande materialval för Assemblin, som arbetade med VVS-lösningar i projektet, var att använda alupex-rör istället för kopparrör och helt blyfria kopplingar.

Eftersom området är vattenskyddat gick det inte att borra i marken. Det uteslöt alla former av mark- eller bergvärme. Lösningen blev en kombination av solceller, luft-vattenpumpar, värmeåtervinning från spillvatten och en del fjärrvärme. För att minimera värmeförlusterna valdes också rör med extra effektiv isolering, berättar Peter Liljedahl, filialchef för Assemblin VS i Skövde och projektansvarig för uppdraget.

En 40 meter lång kulvert förser hela låghusdelen med vatten och värme från ett separat teknikhus. För att klara kraven på passivhusstandard ställdes särskilda krav på isolering, vilket löstes med boxar i ett frigolitmaterial.

Foto: Eko-logi/Skövdebostäder

Annons
Annons

Leave A Comment