Sorterande avloppssystem ger stor miljönytta enligt ny rapport

Sorterande avloppssystem ger stor miljönytta enligt ny rapport

ANNONS

Annons

Att införa källsorterande avloppssystem som samlar in vatten, avlopp och matavfall på ett mer effektivt sätt kan vara en bra metod för att klara framtida skarpare krav på utsläpp. Det visar en slutrapport från ett utvecklingsprojekt för branschorganisationen Svenskt vatten.

Syftet med utvecklingsprojektet “Sorterande spillvattensystem- erfarenheter, ekonomi, samhällsnytta och implementering”  var att ge underlag till svenska VA-aktörer som överväger att införa källsorterande avloppssystem i nybyggnads- eller omvandlingsområden.

Rapportförfattarna från Sweden Water Research, SP Water Management, LTH och NSVA har jämfört erfarenheter från planerade och redan existerande anläggningar i Sverige Tyskland, Belgien och Nederländerna. Det har funnits ganska få exempel att använda för analyserna med de som funnits är goda enligt rapporten.

Erfarenheterna kommer nu att användas i stadsförnyelseprojektet H+ där ett nytt sorts vatten- och avloppssystem kommer att byggas när det gamla hamn- och industriområdet i södra delen av Helsingborg görs om till nya stadsdelar med bostäder, kontor och affärer. Vattnet från toaletter, bad-, dusch- och tvätt respektive matavfallet kommer att ledas bort i tre separata ledningar och tas om hand i en helt ny anläggning.

En lösning som enligt rapporten ekonomiska analys  är cirka 20 procent dyrare att bygga i en helt ny stadsdel men som enligt den samhällsekonomiska analysen visar att 15 procent av den ökade kostnaden kan tillgodoräknas till följd av ökad miljönytta i form av ökad biogasproduktion, växtnäringsåtervinning och värmeåtervinning samt minskad klimatpåverkan.

– Erfarenheterna vi har fått genom vår forskning visar att miljönyttan stor, och vi tror att detta är rätt väg i framtiden. Det är ett bra beslut att införa nya sorterande system i H+ och det kommer att ge stor nytta, säger Marinette Hagman, vice forskningschef på Sweden Water Research.

Illustration: Anna Karlsson, Friends&Family /Svenskt Vatten

Relaterade artiklar

2 Kommentarer

  1. Här grävs för kretsloppet till Oceanhamnen | Hållbart Byggande
    2017-12-27 at 15:40 Svara

    […] biogas kommer Öresundskraft även att dra ledningar för fjärrvärme, fjärrkyla, el och fiberkabel till Oceanhamnen, en av de fyra stadsdelarna i stadsutvecklings-projektet H+. En dialog pågår också med […]

  2. Arbetet med H+ tilldelas Avlopps- och kretsloppspriset 2018 | Hållbart Byggande
    2018-02-15 at 15:25 Svara

    […] den nya stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg byggs ett sorterade avloppssystem. Där kommer vattnet från vakuumtoaletter samt bad-, dusch- och tvätt respektive matavfall att […]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.