Sverige riskerar böter för brott mot EU:s avloppsdirektiv

Sverige riskerar böter för brott mot EU:s avloppsdirektiv

Tolv avloppsreningsverk i elva svenska kommuner lever inte upp till kraven i direktivet enligt EU-kommissionen och Sverige riskerar nu böter för brott mot EU:s avloppsdirektiv. Enligt Svenskt Vatten delas ansvaret för den uppkomna situationen mellan de aktuella reningsverken, den svenska staten och tillsynsmyndigheterna.

EU-kommissionen har vid upprepade tillfällen uppmärksammat Sverige på brister i flera avloppsreningsverk och Sverige riskerar nu böter för brott mot EU:s avloppsdirektiv. Anledningen till att den uppkomna situationen är enligt Svenskt Vatten flera.

Dels så har flera svenska kommuner i norr, som exempelvis Pajala, Boden, Lycksele, Malå, Åsele och Robertsfors utgått från att deras reningsverk befinner sig i kallt klimat där det är svårare med biologisk rening vilket görs undantag för i EU:s avloppsdirektiv. Men EU menar att för att kunna göra undantaget behöver man befinna sig på 1500 m över havet, vilket var den tolkning som gjordes för kallt klimat innan Sverige gick med i EU.

Samtidigt, påpekar Svenskt Vatten, har flera kommuner där de berörda avloppsreningsverken ligger varit sena i att göra nödvändiga investeringar och brustit i sin kontroll och i sin rapportering till svenska myndigheter. För att kunna göra långsiktiga och nödvändiga investeringar i avloppsreningsverk behövs det enligt Peter Sörngård, miljöexpert på Svenskt Vatten, en befolkning på över 50 000 personer vilket gör det svårt för flera mindre kommuner att klara av de långsiktiga investeringar som krävs.

Även statliga och kommunala myndigheters tillsyn har enligt Svenskt Vatten varit undermålig och staten har brustit och varit otydlig i sin vägledning vilket har gjort det svårt för  avloppsreningsverken att klara av sina skyldigheter.

– Svenskt Vatten stödjer sina medlemmar i att fullgöra sina skyldigheter och vi vill överbrygga det kunskapsglapp som uppstått på avloppsreningsverk och myndigheter, säger Peter Sörngård.

Miljöminister Karolina Skog har kallat kommunstyrelseordförandena, Naturvårdsverket, Svenskt Vatten och SKL till möte den 23 januari.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment