Simris först i Sverige med att bli självförsörjande på förnybar el

Simris först i Sverige med att bli självförsörjande på förnybar el

Annons

Nu har den lilla byn Simris utanför Simrishamn kopplats bort från elnätet för att under en försöksperiod bli helt självförsörjande och koldioxidneutral med hjälp av vindkraft, solceller, ett kraftfullt batteri och en reservgenerator som drivs med förnybart bränsle som backup.

Simris, strax utanför Simrishamn i sydöstra Skåne, blir platsen för Sveriges första lokala energisystem som rent fysiskt är helt baserat på förnybar energi.

Principen är, enligt energibolaget E.ON som står bakom projektet, enkel. Elen till byns 200 invånare kommer att produceras främst med hjälp av ett vindkraftverk och solceller. När det inte blåser och det är mörkt ute kommer batterier att förse kunderna med el och i sista hand finns det ett reservkraftverk som kommer att drivas av ett förnybara bränslen. I nuläget står vinden för 65 procent, därefter solen med 20 procent och resterande procent biogas.

Även om byn nu kopplats bort från elnätet finns fortfarande möjligheter att under testperioden koppla på den igen. I en intervju med SVT berättar Johan Mörnstam, VD Eon distribution, att det viktiga nu är att det lokala elnätet testas tekniskt men att E.ON även kommer att utvärdera styrningen av det och se om de kan göra det till en affärsmodell som skulle kunna appliceras i flera områden.

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment