Projekten som tävlar om Stenpriset

Projekten som tävlar om Stenpriset

ANNONS

Annons

Åtta projekt från olika delar i landet har nominerats till Stenpriset 2017. Malmö Live, Helsingborg central och omvandlingen av Brunkebergstorg i Stockholm är några av projekten som har chans att vinna utmärkelsen.

Projekten lyfter fram allt från hantverkets detalj till det stora projektet som förändrar en hel stadsmiljö, säger Kai Marklin, juryordförande och ordförande i Sveriges Stenindustriförbund. För att kunna nomineras till Stenpriset ska projektet vara estetiskt, hållbart och nyskapande.

– Men det är samtidigt viktigt att understryka att priset premierar en helhetssyn som vilar på en djupare förståelse för materialet, och som i slutänden gör att stenen kommer till sin rätt, säger Kai Marklin.

Nominerade till Stenpriset 2017

1. Omgestaltningen av Brunkebergstorg i Stockholm till ett modernt torg och en mötesplats som lever upp till alla behov, från sittplatser till lek.

Visionbild över Brunkebergstorg.

Visionsbild över Brunkebergstorg.

2. Stenstaden Sundsvall, ett omfattande förändringsarbete i stadens centrum som enligt Sveriges Stenindustriförbund knyter an till en kulturmiljö med riksintresse.

3. Malmö Live – en kongressanläggning, en konsertsal och ett hotell hålls samman av en stenbelagd entré där nyckelorden är tillgänglighet och öppenhet.

Malmö Live. Foto: Karolina Rosenqvist.

Malmö Live. Foto: Karolina Rosenqvist.

4. Bastionsparken, ett projekt där en gammal försvarsanläggning i Jönköping har återuppstått som en plats för vila och blomsterprakt.

5. Helsingborg centrals nya entré, ritad av arkitektbyrån Tengbom och byggd med skiffer från Höganäsbaserade Nordskiffer.

Helsingborg central. Foto: Tengbom/Felix Gerlach.

Helsingborg central. Foto: Tengbom/Felix Gerlach.

6. Bro Park, den nya galoppbyggnaden i Upplands Bro med inslag av borstad sten och stomme i stål.

7. Stora Hammars kyrka i Höllviken där fasaden i sten har bytts ut är ett modernt restaureringsarbete som är en kombination av den senaste tekniken och ett traditionellt hantverksarbete.

8. Stortorget, Karlskrona. Området vid Karl XI har genomgått en omfattande restaurering och omgestaltning i syfte att skapa en ny mötesplats.

Juryn kommer i nästa steg utse en finaltrio och därefter en slutgiltig vinnare i höst.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.